Vyhľadávanie

Firmy dnes musia neustále hľadať nové spôsoby, ako reagovať na turbulentné ekonomické prostredie. Európska únia aj USA naštartovali rozsiahle výskumné programy zamerané na podniky budúcnosti (Factory of the Future) a inteligentné výrobné systémy (IMS – Intelligent Manufacturing Systems, Smart Manufacturing). Ani my nezaostávame.

 

APVV-16-0488 – Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie

Projekt Hydealist: Hybridný energetický systém pre AGV v logistike

Inovatívne autonómne logistické vozidlo

Inteligentné senzorické štruktúry pre autonómne produkčné systémy

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov