Vyhľadávanie

Štatistický softvér Track & Trace

Štatistický softvér Track & Trace poskytuje spätný pohľad do histórie diania výrobných a logistických procesov realizovaných v priemyselných halách. Program zaznamenáva, štatisticky vyhodnocuje a zobrazuje prevádzkové stavy jednotlivých autonómnych logistických prostriedkov (AGV), ich celkový pohyb, prekládky materiálu, odozvu komunikácie. Pomocou Track & Trace je možné zistiť prevádzkové stavy a stavy obsadenosti periférií, prekládky materiálov, sledovať pohyb jednotlivých paliet po priemyselnej hale (materiálový tok), zistiť počet vyrobených dielov či monitorovať rýchlosť prekládok na manuálnych pracoviskách.

HLAVNÉ VÝHODY

  • zber, uchovávanie a vyhodnocovanie historických dát a ich grafická vizualizácia
  • zaznamenávanie historických údajov z procesu výroby na vytýčenie úzkych miest logistického procesu
  • sledovanie efektivity práce pracovníkov na manuálnych pracoviskách 
  • kompletné informácie o materiálovom toku vo výrobnom procese
  • celkový prehľad a plná kontrola nad výrobným procesom

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tomáš Mikysa 

tomas.mikysa@ceitgroup.eu