Vyhľadávanie

Riadiaci a monitorovací systém

AGV monitorovací a riadiaci systém (monitoring and control systm MCS) je pokročilý hardvérovo-softvérový nástroj určený na monitorovanie, automatické riadenie ťahačov a periférií, zber, vyhodnocovanie, reportovanie. Komunikácia medzi jednotlivými logistickými prostriedkami a systémom MCS je zabezpečená bezdrôtovo prostredníctvom rádiového alebo WIFI signálu. Zozbierané informácie sú zobrazené v užívateľsky vhodnej forme, a to pomocou grafickej vizualizácie stavov a pozícií jednotlivých logistických prostriedkov. Užívateľ má možnosť ovplyvňovať jednotlivé prvky systému v reálnom čase.

HLAVNÉ VÝHODY

  • Monitorovanie a riadenie v reálnom čase
  • Bezdrôtová komunikácia
  • Kontrola toku, riadenie „Just-in-Time“ a „Na požiadanie“
  • Riadenie zásobníkov ťahačov
  • Riadenie križovatiek s určením priorít dráh
klikatelna_mapa.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tomáš Mikysa 

tomas.mikysa@ceitgroup.eu