Vyhľadávanie

PREVOZ ROZPRACOVANEJ VÝROBY

Manipulácia s nedokončenou výrobou je špecifická logistická operácia, ktorá zahŕňa:

  • pohyb materiálu medzi výrobnými linkami,
  • automatické podávanie materiálu na robotické pracoviská,
  • manipuláciu s polotovarmi.

Vyžaduje si to špecifické periférie vyrobené na mieru pre konkrétnu časť, ktorá je prepravovaná z jednej linky na druhú.

Podbehová AGV so špeciálnym vozíkom a prípravkom na dodávanie rozpracovaných dielov alebo montážnych dielov na výrobnú linku
WORK-IN-PROGRESS MOVEMENT 01
Ťahač AGV s automatickými valčekovými alebo reťazovými dopravníkmi a kontajnermi na mieru na zabezpečenie dodávky kusov rozpracovanej výroby
WORK-IN-PROGRESS MOVEMENT 02
Ťahač AGV s automatickými C-rámami na prevoz špeciálnych vozíkov s rozpracovanými dielmi
WORK-IN-PROGRESS MOVEMENT 03

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Piotr Klasiński
Piotr Klasiński+421 918 824 511 piotr.klasinski@ceitgroup.eu