Vyhľadávanie

OPTIMALIZÁCIA A RIADENIE

Automatizácia internej logistiky je komplexný proces, ktorý vyžaduje sofistikované nástroje na navrhovanie, plánovanie, optimalizáciu a kontrolu v rôznych fázach implementácie. CEIT ponúka komplexnú sadu nástrojov na uľahčenie tohto procesu.

Nástroj na logistické plánovanie, návrh a optimalizáciu: CEIT Table

CEIT Table je interaktívny nástroj na efektívne plánovanie a navrhovanie výroby a logistiky. Umožňuje plánovanie výroby alebo logistiky pomocou parametrických 3D modelov. Vďaka podrobnej analýze pomáha pri výbere najlepšej možnosti. Predstavuje originálny a inovatívny prístup k plánovaniu a navrhovaniu výrobných a / alebo logistických systémov. Pozostáva z nasledujúcich funkcií:

 • Návrh rozloženia
 • Plánovanie výrobnej kapacity
 • Plánovanie spotreby súčiastok
 • Návrh a plánovanie logistického systému
 • Plánovanie kapacity manipulačných zariadení
 • Plánovanie výroby
 • Vyvažovanie pracovísk
 • Optimalizácia úloh operátora
 • Návrh skladu
 • Dizajn „Supermarketu“
 • Ergonomické hodnotenie pracoviska
Optimisation & Control

Monitor & Control System - monitorovacia a riadiaca platforma pre prevádzku AGV

Naša platforma umožňuje riadenie a monitorovanie logistických zariadení (AGV) a ďalších prvkov systému v reálnom čase. Systém poskytuje dôležité informácie pre rozhodovanie a riadenie jednotlivých prvkov logistického procesu. Umožňuje tiež zhromažďovať informácie pre neskoršiu analýzu a optimalizáciu logistických procesov.

Platforma ponúka grafickú vizualizáciu stavov a pozícií jednotlivých logistických prvkov (pohyb, čakanie, manipulácia, nabíjanie, nečinnosť, stav križovatiek atď.). Výstupom sú informácie o stave v textovej a grafickej podobe alebo v ich kombinácii. Umožňuje tiež ovplyvniť jednotlivé prvky v reálnom čase (napr. aktiváciou alebo deaktiváciou), sledovať stav niektorých častí ťahačov AGV (skener, batériu atď.) a zobraziť prepojené okná stavu dynamického dopravníka.

 • Riadenie a monitorovanie logistických zariadení (AGV) a ďalších prvkov systému v reálnom čase
 • Riadenie jednotlivých častí logistického procesu
 • Zhromažďovanie informácií pre neskoršiu analýzu a optimalizáciu logistických procesov
Optimisation & Control

Track & Trace – Analýza prevádzky AGV

Modul „Track & Trace“ umožňuje vykonávať podrobnú prevádzkovú analýzu AGV vrátane nasledujúcich funkcií:

 • Režimy AGV - prehľad jednotlivých podmienok zaznamenaných v čase a analýza prejdenej vzdialenosti
 • Čas odozvy AGV - pravidelné meranie doby odozvy všetkých zariadení AGV zobrazených na mape výrobnej haly
 • Poškodené TAGy - identifikácia poškodených rádiokomunikačných častí AGV, identifikácia oblastí so slabým signálom
 • Stratové časy - TAG monitoruje prítomnosť AGV na vybraných miestach definovaných RFID
 • Stav servera - prehľad rozsahu využitia servera, voľného miesta na disku atď.
 • Strata - zaznamenáva prítomnosť palety na vybranom statickom dopravníku
 • Stav dopravníka - prehľad o stave statických a dynamických dopravníkov
 • Odhad vyrobených častí
 • Pohyb paliet - zaznamenávanie a sledovanie pohybu paliet vo výrobnej hale
Optimisation & Control
Optimisation & Control

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Piotr Klasiński
Piotr Klasiński+421 918 824 511piotr.klasinski@ceitgroup.eu