Vyhľadávanie

Bezobslužný ťahač AGV

Ťahače určené na prepravu nákladu sa dajú efektívne využiť v každom odvetví priemyslu, pričom sú limitované iba existenciou priemyselnej liatej podlahy, po ktorej sa pohybujú. Tvoria základnú časť AGV systému a majú rôzne modifikácie - ťahacia alebo podbiehacia modifikácia umožňuje podľa spôsobov pripojenia distribúciu nákladu v logistickom toku rôznymi perifériami.

HLAVNÉ VÝHODY

 • Monitorovací a riadiaci bezdrôtový systém
 • Bezobslužná prevádzka
 • Automatické nabíjanie
 • Modularita ťahača
 • Ťahacia aj podbiehacia verzia
02.jpg

FUNKCIE, MODULY, PRÍSLUŠENSTVO

 • Modulová (rozšíriteľná) koncepcia
 • Automatické pripájanie a odpájanie vagónov
 • Monitorovací a riadiaci bezdrôtový systém
 • Programovanie dráh a križovatiek
 • Indikácia stavu batérií
 • Prúdová a napäťová ochrana
 • Diaľkové ovládanie
 • Rádiový monitorovací systém
 • Rádiový riadiaci systém pre automatické riadenie v takte

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

 • Rýchlosť 2 m/s
 • Hmotnosť ťahaného nákladu max. 6000 kg
 • Presné zastavovanie
 • Ovládací panel s informačným displejom
 • Výstražný tón pri prekážke
 • Plynulá zmena rýchlosti
 • Indikácia smeru jazdy
 • Bezúdržbové batérie, automatické nabíjanie
 • Bezpečnostný skener

Mobile Robotic System

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tomáš Mikysa 

tomas.mikysa@ceitgroup.eu