Vyhľadávanie

ceit agv

SMART LOGISTIKA

Jednou z najznámejších inovácií z dielne CEIT sú inteligentné mobilné roboty, ktoré sa v priemyselných halách starajú o spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú automatickú logistiku. Nejde len o presun materiálu z jedného bodu do druhého podľa preddefinovanej dráhy, ale o komplexný systém zložený z ťahačov, prekladacích staníc či dynamických dopravníkov, ktorý privezie materiál na potrebné miesto presne včas, pričom ho dokáže samostatne naložiť aj vyložiť. Spracováva dáta z výroby, flexibilne na ne reaguje a dokáže sa samostatne rozhodovať. Toto CEIT riešenie pre smart internú logistiku je možné efektívne využiť v každom odvetví priemyslu. V najväčšom rozsahu je dnes implementované napríklad v známych automobilkách ale aj v dodávateľských spoločnostiach automobilového priemyslu.