Vyhľadávanie

Virtuálna inštruktáž pracovníkov

Aj v podnikoch budúcnosti majú (a vždy budú mať) ľudia svoje nezastupiteľné miesto. Smart priemysel však potrebuje ľudí pripravených na prácu s pokrokovými technológiami, ľudí pripravených a najmä ochotných zvládnuť meniace sa priemyselné prostredie.

CEIT sa špecializuje na modernú inštruktáž aj s využitím nástrojov virtuálnej či rozšírenej reality. Prebieha vo virtuálnom prostredí, ktoré verne zobrazuje reálne priestory. Umožňuje tak flexibilné interaktívne vzdelávanie zážitkovou formou.

  • Inštruktáž v oblasti údržby, montáže, logistiky, kvality
  • Verné zobrazenie reálneho pracoviska vo virtuálnom prostredí
  • Využitie rozšírenej reality alebo tabletov priamo pracujúcich s lokalizačnou sieťou RTLS na inštruktáž pracovníkov na pracovisku
  • Školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO), TPM školenia
virtulna-intrukt-pracovnkov.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Róbert Žalman

robert.zalman@ceitgroup.eu