Vyhľadávanie

Online monitorovanie a navigácia logistickej techniky

Interná logistika má výrazný podiel na celkovej efektivite závodu, a preto by mala klapať ako hodinky. Je obrovskou výhodou, ak máme online prehľad o tom, kde sa všetky súčasti logistického systému práve nachádzajú, akou rýchlosťou sa pohybujú či aký náklad prevážajú.

CEIT je špecialistom na komplexné logistické riešenia a v rámci nich aj na pokročilé online sledovanie a riadenie logistického systému z jedného miesta. Prostredníctvom prehľadnej vizualizácie získava priemyselný podnik okamžitý obraz o stave a pozíciách logistickej techniky. Zároveň však má možnosť okamžite zvoliť trasy, v reálnom čase ovplyvniť rýchlosť vozidla, zmeniť priority pri zásobovaní či miesto vykládky a nakládky a mnoho iných parametrov.

 

  • Online prehľad o celom logistickom systéme v reálnom čase
  • Možnosť okamžitej navigácie logistickej techniky
  • Výber trasy
  • Rýchlosť vozidla
  • Zobrazenie priority na križovatkách
  • Spustenie časovača, zobrazenie a navigácia na miesta nakládky a vykládky

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Róbert Žalman

robert.zalman@ceitgroup.eu