Vyhľadávanie

Lokalizácia a monitorovanie objektov v reálnom čase

Vďaka dátam získavaným z reálneho podniku v reálnom čase vzniká dátová reprezentácia skutočnej prevádzky. Priemyselným podnikom dáva do rúk obrovskú výhodu: cenné informácie o okamžitom stave výrobného systému a o jeho úzkych miestach. Tie sú potom východiskom pre ďalšiu optimalizáciu.

Systém lokalizácie tvoria RTLS kotvy, teda prijímače rozmiestnené v priestore, a miniatúrne RTLS tagy, teda vysielače umiestené na lokalizovaných objektoch.  Mobilné tagy sú napájané pomocou batérií, pričom ich životnosť sa pohybuje v rozmedzí mesiacov až rokov. Komunikačným prostriedkom medzi kotvami a tagmi je rádiová technológia Ultra Wide Band, ktorá umožňuje vysokú lokalizačnú presnosť (<0,5m).

Lokalizačná technológia RTLS funguje vo frekvenčnom pásme 3 až 7 GHz, pričom je možné využívať jeden zo šiestich dostupných komunikačných kanálov. Výhodou tohto lokalizačného riešenia je silná odolnosť voči interferenciám ostatných bezdrôtových technológií.

Systém je plne modulárny a škálovateľný.

  • Komplexná lokalizácia a monitorovanie objektov
  • Dáta získavané v reálnom čase
  • Informácie o činnosti objektu, polohe či pohybe objektu
  • Rýchly prenos údajov z tagov (vysielačov) na kotvy (prijímače)
  • Vysoká lokalizačná presnosť vďaka Ultra Wide Band
  • Odolnosť voči interferenciám iných bezdrôtových technológií
  • Rýchla inštalácia
lokalizacia-a-monitorovanie-objektov.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Róbert Žalman

robert.zalman@ceitgroup.eu