Vyhľadávanie

Elektronický Kanban (e-Kanban)

Kanban systém je v priemyselných podnikoch dobre známou a osvedčenou metódou na jednoduchšie riadenie a zásobovanie výrobného toku materiálu. Ako zmeniť tradičný proces na moderný, efektívnejší a spoľahlivejší? Prostredníctvom elektronického Kanbanu.

E-Kanban nahrádza tradičné papierové karty a vďaka RTLS umožňuje širokú škálovateľnosť nástrojov: sledovanie monitorovaných objektov, prehľad o ich stave a nastavovanie upozornení.
Technická štruktúra systému spája viacero funkčných blokov, ktoré spolu monitorujú priemyselné objekty v súlade so štandardom Industry 4.0. Výhodou je aj možnosť prepojenia s existujúcim podnikovým ERP/MES systémom.

 

  • Automatizácia objednávania materiálových tokov
  • Odbúranie papierových kariet
  • Využíva technológiu RTLS
  • Monitorovanie zóny a toku materiálu v reálnom čase
  • Zvýšenie spoľahlivosti
  • Rýchla návratnosť
  • Možnosť prepojenia s podnikovým ERP/MES systémom
ekanban_v5.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Róbert Žalman

robert.zalman@ceitgroup.eu