Vyhľadávanie

Bezpečnostný monitoring a navigácia osôb

Lokalizačné a monitorovacie systémy sú účinným a moderným spôsobom monitoringu osôb v priestore. Netreba ich vnímať ako nástroj, ktorý má monitorovanú osobu obmedzovať, práve naopak. Nové technológie na báze RTLS poskytujú efektívne možnosti, ako zaistiť bezpečnosť ľudí. Ak sú používané ako návštevné systémy, hostí rýchlo a spoľahlivo navigujú, „otvárajú“ im dvere a sú ich neviditeľným sprievodcom po vyhradených priestoroch. Lokalizačný systém však možno využiť aj ako inovatívny spôsob evidencie dochádzky zamestnancov.

Návštevný systém na báze RTLS

 • Slúži na evidenciu, lokalizáciu a navigáciu návštev v rámci budovy
 • Naviguje návštevu na miesto určenia pomocou siete RTLS a tagu
 • Využíva Ultra Wide Band technológiu
 • Poskytuje navigáciu pre návštevy na miesto určenia
 • Posiela notifikácie (formou SMS/e-mailu) v prípade neoprávneného vstupu mimo vyhradené priestory
 • Umožňuje otváranie dverí pomocou lokalizácie s príslušným oprávnením
 • Možnosť zobrazenia Heat mapy a Spaghetti diagramov pohybu návštev v rámci priestorov
 • Citlivé dáta a dáta súvisiace s GDPR nie sú archivované
 • Systém je plne modulárny a škálovateľný

Dochádzkový systém na báze RTLS

 • Rýchly prehlaď dochádzky jednotlivých užívateľov
 • Umožňuje zobraziť zhromaždené údaje v reálnom čase alebo ako historické udalosti
 • Citlivé dáta a dáta súvisiace s GDPR nie sú archivované
 • Systém je plne modulárny a škálovateľný
 • Systém môže zobrazovať tieto informácie:
  - Príchod na pracovisko
  - Odchod z pracoviska
  - Počet odpracovaných hodín na pracovisku
  - Hodiny mimo pracoviska
  - Reálny čas strávený na pracovisku
  - Počet prejdených metrov/kilometrov
  - Spaghetti diagram monitorovaných užívateľov
  - Heat mapy monitorovaných užívateľov

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Róbert Žalman

robert.zalman@ceitgroup.eu