Vyhľadávanie

Nové komunikačné prostriedky a senzorické systémy, generujúce obrovské množstvo dát, poskytujú informácie o okamžitom stave výrobného systému. Umožnili tak virtualizáciu výrobného prostredia.

 

Pred otázkou, ako pracovať s dátami získavanými v reálnom čase, dnes stojí mnoho priemyselných podnikov. Ich pridaná hodnota je pritom obrovská. Zber, monitorovanie a vizualizácia je len prvým krokom, na ktorý nadväzuje analýza faktov a štatistík. Získané znalosti o systéme možno využiť pre okamžitú identifikáciu miest s potenciálom ďalšieho zlepšovania.

CEIT rozvíja vlastný koncept inteligentných tovární ako spojenia digitálneho, reálneho a virtuálneho podniku. Prináša špičkové riešenia pre Smart Factory a vďaka CEIT Business Intelligence pomáha podnikom nestratiť sa vo virtuálnom svete.

 

factory twin

 

Sme špecialisti v týchto oblastiach:

 

Prečítajte si:

Peter Mačuš: Je to jednoduché. "Inovovať" znamená v priemysle "prežiť"