CEIT už viac ako desať rokov prináša špičkové riešenia pre Smart Factory. Dnes ich integruje do komplexného systému pre Inteligentný podnik budúcnosti (Smart Factory) od A po Z.

 

CEIT Smart Factory je nadstavbou digitálneho podniku (Digital Factory), ktorá rozširuje tento koncept o virtuálny podnik (Virtual Factory) a vytvára tak vo virtuálnom prostredí to, čo v CEITe nazývame Digitálna dvojička továrne (Factory Twin).

Factory Twin reprezentuje symbiózu reálneho, digitálneho a virtuálneho podniku. Digitálny podnik je 3D digitálnou reprezentáciou reálneho podniku, ktorá umožňuje rýchlo a efektívne navrhovať či optimalizovať výrobnú dispozíciu a výrobné aj logistické procesy. Lokalizačné dáta z podniku získavané v reálnom čase prostredníctvom všadeprítomných senzorov sú základom virtuálneho podniku, ktorý je vlastne dátovou reprezentáciou skutočnej prevádzky a s podporou umelej inteligencie predstavuje predpoklad autonómneho riadenia a samo-optimalizácie.

 

 

PRÍNOSY

  • Komplexné zvládnutie procesov od návrhu výrobného a logistického systému až po autonómne riadenie a optimalizáciu.
  • Zhromažďovanie a neustále vyhodnocovanie dát a informácií, ako východisko pre zefektívňovanie a optimalizáciu.
  • Rozhodovanie postavené na faktoch a konfigurácia systému v reálnom čase.
  • Rýchly prístup ku komplexným a relevantným informáciám.
  • Systematické podchytenie toho najcennejšieho - podnikových znalostí.
  • Redukcia nákladov na chybovosť a plytvanie (neefektivitu, ...).
  • Komplexný obraz o aktuálnom stave výroby a logistiky.

 

 

 

Prečítajte si

Peter Mačuš: Je to jednoduché. "Inovovať" znamená v priemysle "prežiť"