Vyhľadávanie

Priemyselná automatizácia a robotizácia je cestou, ako redukovať celkové výrobné náklady, ako dosiahnuť vyššiu efektívnosť a kvalitu výroby.

 

Intenzívny konkurenčný boj a neustále tvrdšie trhové prostredie vyžaduje projektovanie a modelovanie pružných, spoľahlivých, ekonomických výrobných buniek, pracovísk a prevádzok. Priemyselná automatizácia a robotizácia nie je otázkou módneho trendu. Je to nevyhnutná podmienka zvyšovania efektívnosti pracovísk, technológií a celých podnikových systémov.

 

Pomôžeme Vám vyriešiť tieto úlohy

  • Návrh a vývoj jedno- a viacúčelových strojných zariadení
  • Programovanie riadiacich systémov - PLC, PPC
  • Offline a online programovanie priemyselných robotických systémov
  • Návrh a vývoj SCADA a HMI systémov
  • Systémy priemyselného spracovania obrazu - 2D, 3D
  • Projektovanie pneumatických a hydraulických systémov
  • Projektovania automatizovaného pracoviska aj celého výrobného systému