Vyhľadávanie

Starostlivosť o stroje a zariadenia

Nákupom stroja alebo výrobného zariadenia zvyčajne nekončia náklady spojené s jeho fungovaním. Výrobný stroj alebo zariadenie je prostriedok, ktorému je nutné venovať pozornosť, aby vždy dokázal zabezpečiť potrebnú výrobu v požadovanej kvalite, pri čo najnižších nákladoch, s čo najdlhším intervalom využívania. Mnohé organizácie investujú do nových zariadení, hoci existujúce zariadenia nevyužívajú dostatočne alebo sa im dostatočne nevenujú. Presným nastavením spôsobu merania celkovej efektívnosti výrobných strojov a zariadení je možné určiť základné straty a plytvania, definovať účinné nápravné opatrenia, a tak získať zo zariadení omnoho viac.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • Audit údržby
 • Totálne produktívna údržba (koncepčné zavedenie vrátane čiastkových aktivít – autonómna, plánovaná, prediktívna, korektívna údržba)
 • SMED – rýchle prezoraďovanie
 • 5S – koncept vysoko produktívneho pracoviska
 • Sledovanie a vyhodnocovanie efektívnosti výrobných strojov a zariadení
 • Kvalita a vyťaženosť údržbárov
 • Správa náhradných dielov
starostlivost_stroje.jpg

ČO ZÍSKAVATE:

 • Profesionálne nastavený systém na meranie produktivity strojov a zariadení s prepojením na kľúčové ukazovatele, vďaka ktorým je možné odkryť skrytý potenciál výrobných zariadení (on line / off line)
 • Praktický postup eliminácie veľkého počtu významných strát (straty spojené s výmenou a nastavovaním nástrojov, poruchy strojov a neplánované prestoje, straty rýchlosti, kvality ...)
 • Nastavený systém prediktívnej a korektívnej údržby, zabezpečujúci dlhší interval využívania výrobných strojov a zariadení pri nižších nákladoch na údržbu
 • Systém správy a riadenia zásob náhradných dielov pre stroje a zariadenia
 • Aplikovaný vizuálny manažment prepojený s prepracovanými štandardmi práce údržby a výroby na udržanie čistých a bezpečných pracovísk a strojov

NAŠA JEDINEČNOSŤ

 • Nástroje na dynamické zostavenie VSM a vizualizáciu procesov
 • Certifikačný program implementácie lean konceptu
 • Vlastná interaktívna metodológia vzdelávania a zavádzania lean konceptu
 • Komplexná realizácia
 • Synergické využívanie všetkých potrebných nástrojov zvyšovania produktivity s maximálnou orientáciou na výsledky
 • Zapojenie do štruktúr certifikovaných spoločností na analýzu a meranie práce
 • Výnimočné softvérové riešenie pre správu časového hospodárstva s prepojením na vyvažovanie operácií
 • V spolupráci s najlepšími spoločnosťami vytvorený vlastný hodnotiaci systém výkonnosti

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tamara Gáliková

tamara.galikova@ceitgroup.eu