Vyhľadávanie

Quick Response Manufacturing (QRM)

Je vaša výroba orientovaná skôr projektovo? Máte pestrý sortiment produktov, no vyrábate ich v nízkych objemoch?

Stretávate sa s nepravidelnými a nepredvídateľnými objednávkami zo strany zákazníkov? Chcete, aby bol aj Váš podnik „štíhly“, ale Lean Vám už nepomáha? Zamyslite sa nad zmenou stratégie riadenia firmy. Spoznajte metódu QRM (Quick Response Manufacturing).

quick-response-manufacturing.jpg

Klasické nástroje štíhlej výroby boli vyvinuté preto, aby závody dokázali vyrábať väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Lean princípy sú však ťažšie aplikovateľné pri kusovej a sériovej výrobe. Projektovo orientované spoločnosti mnohokrát ostanú len pri základných nástrojoch procesnej stability. Tam, kde nefunguje Lean, funguje QRM. Táto filozofia dokáže priniesť maximálnu pridanú hodnotu a požadované výsledky v krátkom čase.


QRM vníma variabilitu požiadaviek zákazníka ako svoju výhodu. Stratégia QRM mení spoločnosť tak, aby dokázala poskytovať vynikajúce služby a rýchlo reagovať na objednávky. Tak dosiahne vysokú ziskovosť bez ohľadu na meniace sa správanie dopytu.

 

QRM vs. štíhla výroba

Lean modely riadenia boli navrhnuté najmä pre firmy s pravidelnými a predvídateľnými požiadavkami zákazníka, pre závody vyrábajúce vysoké objemy štandardných produktov. Quick Response Manufacturing (QRM) je určený pre firmy s meniacimi sa požiadavkami zákazníka. Vo výrobných závodoch s nepravidelným dopytom alebo so širokou variabilitou produktov sú štandardizácia a pevné plánovanie drahé, nefunkčné a kontraproduktívne. Práve preto vznikla stratégia QRM, ktorá redukuje lead time (priebežnú dobu výroby).

qrm-a-lean-01.jpg

ŠTYRI KĽÚČOVÉ PRINCÍPY QRM

 1. Sila času

  QRM pomáha spoločnostiam obnoviť rast a znížiť skryté náklady pomocou skrátenia lead time.

 2. Správna organizačná štruktúra

  QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii, prostredníctvom vytvorenia buniek QRM: špecializovaných, multifunkčných tímov. Ľudia v bunkách QRM sú vyškolení navzájom a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie v bunke.

 3. Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia

  Aplikáciou QRM dochádza v spoločnosti k zmene, pri ktorej je kľúčová dynamika systému. V rámci nej je dôležitá zmena myslenia v oblasti využitia kapacít a variability.

 4. Budovanie celopodnikovej stratégie

  Najväčšie prínosy nastanú, keď sa redukcia lead time aplikuje do celej organizácie (administratíva, materiálové plánovanie, riadenie výroby, zavádzanie nových produktov).

qrm_styri-principy_web.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tamara Gáliková

tamara.galikova@ceitgroup.eu