Vyhľadávanie

Logistika podniku

Logistika je kľúčovým prvkom všetkých procesov. Obligátnych „5 Správnych“ logistiky si musí nájsť svoje miesto v každom podniku, ktorý chce držať krok so súčasnými trendmi. Eliminácia plytvaní v celom logistickom reťazci vrátane reorganizácie skladov, prehodnotenia skladových množstiev, optimalizácie materiálových tokov, zvýšenia efektivity procesov príjmu a výdaja, logistických zariadení a podporných nástrojov, to sú základné kroky k excelentnej logistike.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • Výrobná logistika
 • Nákupná logistika
 • Distribučná logistika
 • Manažment skladov
 • Ťahové systémy
 • Plánovanie a riadenie výroby
 • Štandardizácia procesov logistiky
 • Logistické zariadenia
logistika01.jpg

ČO ZÍSKAVATE:

 • Efektívne nastavenie materiálových tokov „od brány k bráne“ využitím moderných systémov
 • Redukované zásoby v celom procese (vstupný a výstupný sklad, WIP) na minimálnu možnú úroveň
 • Optimalizované a štandardizované činnosti logistických procesov so zaškolením pracovníkov
 • Časové ohodnotenie všetkých fyzických procesov v logistike pomocou metodiky vopred stanovených časov
 • Zavedenie ťahových systémov s podporou výroby „na výzvu“ od zákazníka
 • Dispozičný návrh skladových priestorov s určením najvhodnejších skladových jednotiek a manipulačných zariadení

NAŠA JEDINEČNOSŤ

 • V spolupráci s partnerskými organizáciami dodanie komplexného riešenia (hardvér, softvér, orgvér)
 • Využívanie simulačných nástrojov na potvrdenie funkčnosti riešenia pri rôznych podmienkach
 • Tvorba virtuálnych 3D riešení
 • Využívanie progresívnych nástrojov na štandardizáciu logistických procesov

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tamara Gáliková

tamara.galikova@ceitgroup.eu