Vyhľadávanie

Lean a produktivita

Produktivita je vždy výsledkom záväzku k dosiahnutiu vynikajúcich výsledkov, inteligentného plánovania a sústredenej snahy. Poznanie reálnej miery produktivity v porovnaní s inými spoločnosťami pomáha manažérom identifikovať oblasti zlepšenia. Preto je nutné poznať stav produktivity na rôznych úrovniach, čo vyžaduje znalosť akú a ako produktivitu merať (napr. z pohľadu zariadení, pracovníkov, zásob, finančných ukazovateľov atď.) Logický rozklad na nižšie úrovne pomáha manažmentu definovať výber špecifických nástrojov zabezpečujúcich požadovaný efekt zvýšenia produktivity.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • Lean audit / certifikát
 • Štíhla výroba, riadenie, logistika / Lean production, Lean management, Lean logistics
 • Mapovanie toku hodnoty (VSM)
 • A3 report
 • Manažment riadenia a smerovania podniku - Hoshin Kanri
 • Hodnotenie a meranie produktivity
 • Analýza a meranie práce
 • Dizajn výrobného systému
 • Zvyšovanie efektívnosti výrobných a nevýrobných procesov
 • Nástroje na zvyšovanie produktivity (5S, štandardizovaná práca, TWI, vyvažovanie liniek, Kaizen, ...)
lean01.jpg

ČO ZÍSKAVATE:

 • Benchmark spoločnosti z pohľadu aplikácie techník a nástrojov lean konceptu
 • Nové progresívne intuitívne nástroje na identifikáciu strát a plytvaní
 • Špecializované tréningy a simulačné hry na podporu lean manažmentu
 • Metodologický postup transformácie tradičnej spoločnosti na lean spoločnosť/podnik svetovej triedy
 • Systém na sledovanie a vyhodnocovanie produktivity – parciálnej, komplexnej
 • Databázu riešení na zvyšovanie produktivity
 • Certifikovanú analýzu práce, ktorá je akceptovaná aj odborovými zväzmi
 • Softvérovú podporu na analýzu a meranie produktivity

NAŠA JEDINEČNOSŤ

 • Nástroje na dynamické zostavenie VSM a vizualizáciu procesov
 • Certifikačný program implementácie lean konceptu
 • Vlastná interaktívna metodológia vzdelávania a zavádzania lean konceptu
 • Komplexná realizácia
 • Synergické využívanie všetkých potrebných nástrojov zvyšovania produktivity s maximálnou orientáciou na výsledky
 • Zapojenie do štruktúr certifikovaných spoločností na analýzu a meranie práce
 • Výnimočné softvérové riešenie pre správu časového hospodárstva s prepojením na vyvažovanie operácií
 • V spolupráci s najlepšími spoločnosťami vytvorený vlastný hodnotiaci systém výkonnosti

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tamara Gáliková

tamara.galikova@ceitgroup.eu