Vyhľadávanie

HR Manažment

Spoločnosť bez zamestnancov by bola iba zhlukom budov, strojov a zariadení. Zamestnanci sú najdôležitejšou devízou, ktorú treba rozvíjať. Hlavnou úlohou riadenia ľudských zdrojov je prispievať k výkonnosti organizácie a jej neustálemu zlepšovaniu. Ak sú zamestnanci vtiahnutí do procesu zmien netradičnými spôsobmi, sami vyhľadávajú výnimočné riešenia, ktoré dokážu priniesť neočakávané prínosy. Personálny a sociálny rozvoj zamestnancov organizácie znamená rozvoj ich pracovných schopností, osobnosti, sociálnych vlastností, rozvoj ich kariéry smerujúci k vnútornému uspokojeniu z vykonávanej práce, k zblíženiu či dokonca k stotožneniu individuálnych záujmov a záujmov organizácie. Toto všetko je možné zabezpečiť iba cez formovanie tímov, efektívneho štýlu vedenia ľudí a zdravých medziľudských vzťahov.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • Kompetenčné profily
 • Analýza informačných tokov
 • Rozvoj manažérskych a komunikačných zručností
 • Systémy hodnotenia a motivácie
 • Systém prípravy špecifických riadiacich pozícií, interných trénerov
 • Vedenie workshopov a stretnutí
 • Tvorba vzdelávacích plánov a rozvoja oddelení
hr_manazment01.jpg

ČO ZÍSKAVATE:

 • Benchmark organizácie z pohľadu kompetentných ľudských zdrojov
 • Nastavenie a vyhodnocovanie cieľov s kaskádovým monitoringom
 • Účinný systém odmeňovania a motivácie pracovníkov podľa ich prínosu, zručnosti, schopnosti a ich trhovej hodnoty
 • Ucelený systém riadiacich manažérskych techník, manažérskych štýlov a riadiacich schopností manažéra
 • Nastavenie systému zostavenia, vedenia a riadenia tímu
 • Netradičný program rozvoja vzdelávania, podpory tímovej práce, efektívnej komunikácie a tímovej súdržnosti
 • Rozvoj osobnostného potenciálu, zlepšenie schopností a zručností pracovníkov, motivácia k pozitívnej zmene za pomoci špeciálnych metód
 • Špecifické nástroje vzdelávania

NAŠA JEDINEČNOSŤ

 • Certifikovaní tréneri a lektori s praktickými skúsenosťami, zaručujúci profesionálny prístup, kvalitu a spokojnosť zákazníkov
 • Harmonizácia stratégie ľudských zdrojov s podnikovou stratégiou, za účelom dosahovania a podpory plánovaných firemných cieľov
 • Jedinečná analýza úzkych miest, návrh opatrení, implementácia a vyhodnocovanie efektivity implementovaných krokov v prepojení tvrdých a mäkkých zložiek

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Tamara Gáliková

tamara.galikova@ceitgroup.eu