...za úspechom každej firmy stoja kompetentní ľudia, pripravení neustále rozvíjať svoje kompetencie a znalosti v kontexte najnovších trendov.

 

Popri výskume, vývoji a zavádzaní inovácií do praxe CEIT už dlhé roky vytvára priestor na diskusie, výmenu poznatkov a inšpirácií či prezentovanie pokrokových riešení. Každoročne organizujeme medzinárodné konferencie a workshopy, na ktorých rezonujú aktuálne trendy, vízie a konkrétne aplikácie z praxe. 

 

Naše predchádzajúce podujatia:  

Digitálny podnik (10 ročná história) / Národné fórum produktivity (20 ročná história) / Lean Manažment

 

Aktuálne pripravujeme: 

Odborné workshopy a konferencie 2020

 

 

 

Digitálny podnik 2017

Lean manažment 2017

 

 

 

Okrem toho pravidelne realizujeme workshopy zamerané na inovatívne riešenia a postupy z dielne CEIT.