Vyhľadávanie

Priemyselná senzorika a IoT

Výzvou Industry 4.0. je vývoj priemyselných adaptívnych senzorov ako „vecí“ [Things], ktoré sa dokážu rekonfigurovať v závislosti od rôznych podmienok a požiadaviek. Spomínaná výzva súvisí s nástupom ďalšieho technologického pokroku v zmysle štvrtej priemyselnej revolúcie, založenej na kyberneticko-fyzikálnych systémoch (CPS – Cyber-physical systems), ktoré sú základom pre Internet vecí - Internet of Things (IoT).

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

  • Návrh zákaznícky orientovaných senzorov – front end / back end.
  • Presné meranie fyzikálnych elektrických a neelektrických veličín.
  • Spracovanie výsledkov až po odporúčania na zlepšenie.
  • Monitoring meraných veličín v reálnom čase a vzdialené riadenie.
  • Aplikácie pre spracovanie a vizualizovanie údajov.
priemyselna_senzorika.jpg

Priemyselná senzorika nachádza využitie najmä v strojárskom a automobilovom priemysle, v oblasti spotrebnej elektroniky, inteligentných miest a budov.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Ján Hromada jan.hromada@ceitgroup.eu

Aneta Michalovičová aneta.michalovicova@ceitgroup.eu