Vyhľadávanie

Konštrukčno-vývojová kancelária

Pokrývame kompletné služby vo vývojovej fáze produktu. Zahŕňajú vyhotovenie 3D konštrukčnej dokumentácie testovacieho prototypu, simuláciu, analýzu a optimalizáciu konštrukčného návrhu, výrobu, testovanie aj úpravu prototypu a vyhotovenie finálnej konštrukčnej dokumentácie.

 • Zabezpečujeme tvorbu dizajnu pomocou CAD systémov s ohľadom na TOP-DOWN design a SMART modelovanie, štúdie uskutočniteľnosti a koncepčné návrhy.
 • Poskytujeme inžinierske činnosti zamerané na riadenie zmeny a hodnotové inžinierstvo.
 • Vďaka nám dosiahnete optimalizáciu konštrukčného návrhu ešte pred realizáciou prototypu.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • Vytváranie 3D modelov z existujúcej 2D dokumentácie
 • Oprava poškodených 3D modelov
 • Vytváranie klonov 3D modelov z reálnych vzoriek
 • Optimalizácia konštrukcie
 • Pevnostné výpočty konštrukcie
 • Optimalizácia konštrukcie
 • Výpočet modálnych vlastností konštrukcie
 • Simulácia dynamických systémov
 • Realizácia výskumno-vývojových projektov podľa požiadaviek
konstrukcno_vvvojova_kancelaria.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Ján Hromada jan.hromada@ceitgroup.eu

Aneta Michalovičová aneta.michalovicova@ceitgroup.eu