Vyhľadávanie

Analýza hluku a vibrácií

Vykonávame deklaračné merania zariadení, ako aj identifikáciu zdroja jednotlivých zložiek zvuku pomocou akustickej holografie. Taktiež zhodnotíme psychoakustické aj vibračné vlastnosti zariadenia.

 • Dokážeme identifikovať zdroj jednotlivých zložiek hluku.
 • Navrhujeme zlepšenie vibro-akustických parametrov, bez nepriaznivého dopadu na funkčnosť a cenu.
 • Optimalizácia hluku a vibrácií posúva produkt pred konkurenciu.

SME ODBORNÍCI V OBLASTIACH:

 • Meranie akustického tlaku a výkonu 
 • Psychoakustika – meranie kvality zvuku 
 • Identifikácia zdrojov jednotlivých zložiek hluku
 • Meranie akustických vlastností materiálov
 • Meranie vibrácií kontaktnou a bezkontaktnou metódou
 • Optimalizácia akustických vlastností
 • Simulácia dopadu navrhovaných zmien na produkt
 • Verifikácia produktov v rôznych prevádzkových stavoch
 • Návrh implementácie zmien
analyza_hluku.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Ján Hromada jan.hromada@ceitgroup.eu

Aneta Michalovičová aneta.michalovicova@ceitgroup.eu