Vyhľadávanie

Simulácie výrobných a logistických systémov

Počítačová simulácia má za úlohu overiť, ako bude systém výrobných a logistických procesov fungovať po jeho zavedení alebo pri realizovaní zmien jeho parametrov. Simuláciou je možné zistiť vplyv následnosti procesov, náhodného výskytu porúch zariadení, ich pretypovaní a logistiky na výrobný výkon.

Okrem výrobného výkonu systému je možné zistiť vyťaženie zariadení a operátorov, priebežnú dobu výroby, maximálne a priemerné zásoby v jednotlivých skladoch či vplyv nepodarkov na požadovanú produkciu. Tiež je možné overiť správanie sa systému v extrémnych situáciách (napr. dlhodobý výpadok stroja), ktoré je možno testovať v „bezpečnom svete počítačového modelu“. Simulácia nie je len doménou veľkých podnikov. Uplatnenie nachádza tak v malej výrobnej dielni, ako vo veľkom závode. Jej využitie prináša istotu do inovačných rozhodnutí.

PRÍNOSY POČÍTAČOVEJ SIMULÁCIE

  • určenie maximálneho výrobného výkonu
  • určenie využitia zariadení a pracovníkov výroby/logistiky
  • určenie vhodnej výrobnej/transportnej dávky
  • určenie maximálnej potrebnej veľkosti skladov
  • definovanie úzkych miest
  • dynamické preverenie viacerých variantov navrhovaného riešenia pred jeho fyzickou realizáciou
  • predchádzanie nesprávnym rozhodnutiam vo fáze návrhov a prípravy projektu
simulacie.jpg

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Radovan Furmann

radovan.furmann@ceitgroup.eu