Vyhľadávanie

Priemyselná ergonómia

Ergonomické riziká, ktoré sú hrozbou pre pracovníka, môžu byť hrozbou pre výrobný proces, pre pracovisko aj pre celú firmu. Vytvárať vhodné podmienky pre optimálnu činnosť človeka z pohľadu ergonómie znamená tvoriť podmienky pre rast produktivity práce. Už viac ako 10 rokov sa staráme o zdravé pracoviská vo vašich firmách, držíme krok s vašimi požiadavkami a prinášame ergonomické služby a produkty na mieru.

STAVIAME NA:

  • Platnej slovenskej a európskej legislatíve
  • Technických normách
  • Ergonomických analýzach
  • Nástrojoch Digitálneho podniku
  • Technológiách 3D laserového skenovania objektov
  • Hodnotiacich hárkoch
  • Mobilnej aplikácii CERAA
  • Výstupoch z meracích zariadení

SPOLUPRACUJEME S:


CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Radovan Furmann 

radovan.furmann@ceitgroup.eu