Vyhľadávanie

MOBILNÉ APLIKÁCIE PRE HODNOTENIE ERGONÓMIE

Potrebujete zhodnotiť, či sú vaše pracoviská z hľadiska ergonómie rizikové alebo nie? Rýchlu analýzu je možné vykonať jednoducho a presne s využitím jedinečnej mobilnej aplikácie CERAA. Určená je aj pre „neergonómov“, ktorí s ňou dokážu rýchlo a efektívne zhodnotiť pracoviská, a to na základe platnej legislatívy s podporou rozšírenej reality.

 

OBLASTI SPOLUPRÁCE: 

 • Základy ergonómie a projektovania pracovísk

 • Plnohodnotné hodnotenie pracovných polôh

 • Hodnotenie priestorových podmienok pracoviska

 • Legislatívne hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami

 • Komplexné zhodnotenie ergonómie v administratíve

 • Meranie a hodnotenie akčných síl ruky v definovaných úchopoch

 • Praktické použitie všetkých modulov na pracoviskách 

PRÍNOSY

 • Získanie vlastného nástroja na samohodnotenie ergonómie

 • Vlastná a samostatná identifikácia rizík z pohľadu ergonómie

 • Možnosť hodnotenia konkrétnych činností na reálnych pracoviskách

 • Získanie prehľadných reportov a výstupov hodnotenia vo forme .pdf, .xls

 • Možnosť okamžitého zavedenia nápravných opatrení

 • Preverenie zníženia rizika priamo v aplikácii

 • Osvojenie si legislatívnych požiadaviek a technických noriem v oblasti ergonómie

 • Virtuálna a rozšírená realita pre lepší vnem a jednoduchšie pochopenie návrhov 

mobiln-aplikcie-ergonmia.jpg

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Miesto konania: Vo Vašej spoločnosti alebo v priestoroch CEIT
Trvanie: 3 dni (možnosť prispôsobiť trvanie)
Ukončenie školenia: Osvedčenie o absolvovaní (odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou)
Počet účastníkov: 2-5 (možné prispôsobiť na základe potreby)

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Radovan Furmann 

radovan.furmann@ceitgroup.eu