Vyhľadávanie

Implementácia ergonómie do podniku

Neustále zlepšovanie pracovných podmienok je jedným z predpokladov ako udržať zdravie pracovníkov a tým aj výkonnosť podniku. Zlepšovať sa však dá len to, čo poznáme, a tak je treba získať komplexný pohľad na záťaž pracovníkov. Čo je možné realizovať prostredníctvom tímu expertov v oblasti ergonómie a vhodne nastaveného systému hodnotenia. Cieľom projektu implementácie ergonómie do podniku je zaškolenie vlastného interného tímu v oblasti detailného projektovania pracovísk a ergonómie. Pod vedením skúsených ergonómov nasleduje spoločné pripravenie návrhu a zavedenie princípov ergonómie do praxe.

 

OBLASTI SPOLUPRÁCE: 

 • Analýza aktuálneho stavu

 • Úvodné vzdelávanie – uplatnenie ergonómie v priemysle

 • Pokročilé vzdelávanie – hodnotenie ergonómie jedinečnou mobilnou aplikáciou CERAA

 • Úvodná fáza implementácie – výber rizikových pracovísk, identifikácia rizík ergonómie

 • Vzdelávanie a práca so systémom hodnotenia navrhnutým na mieru

 • Hlavná fáza implementácie – hodnotenie zaťaženia pracovníkov

 

PRÍNOSY

 • Získanie vlastného zaškoleného tímu pracovníkov pre samostatné hodnotenie ergonómie so zameraním na fyzickú záťaž a detailné projektovanie pracovísk

 • Schopnosť samostatného riadenia projektov zameraných na zlepšovanie ergonómie

 • Riešenie ergonómie na konkrétnych vybraných rizikových pracoviskách

 • Identifikácia ergo-rizík v podniku a ich spracovanie do prostredia ergomapy

 • Získanie systému hodnotenia ergonómie na mieru podľa potrieb

 • Praktická aplikácia navrhnutého systému hodnotenia účastníkmi za pomoci lektora

 • Layout závodu prepojený na navrhnutý systém hodnotenia

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Miesto konania: Vo Vašej spoločnosti alebo v priestoroch CEIT
Trvanie: 4 mesiace (možnosť prispôsobiť trvanie)
Ukončenie školenia: Osvedčenie o absolvovaní (odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou)
Počet účastníkov: 2-5 (možné prispôsobiť na základe potreby)