Vyhľadávanie

HODNOTENIE ERGONÓMIE V LOGISTIKE, ÚDRŽBE A ADMINISTRATÍVE

V súčasnosti má ergonómia najväčšie uplatnenie na montážnych a výrobných pracoviskách. To však nie sú jediné oblasti v podniku, kde je človek vystavený riziku poškodenia zdravia z dlhodobej záťaže vplyvom pracovných podmienok. Aj nevýrobné oblasti podniku, ako napríklad vnútropodniková logistika, údržba, či administratíva, môžu byť tiež rizikové a je potrebné sa im venovať..

 

OBLASTI SPOLUPRÁCE: 

 • Analýza aktuálneho stavu, zber vstupných údajov

 • Identifikácia potenciálnych ergonomických rizík v prostredí Ergomapy

 • Hodnotenie subjektívneho pocitu zaťaženia pracovníkov

 • Audit miery vplyvu existujúcej záťaže na zdravie pracovníkov

 • Analýza priestorových podmienok pri práci

 • Hodnotenie zaťaženia pracovníkov pracovnou činnosťou Ergomodelom

 • Tvorba katalógu ergonomických zásad na základe pozorovania pracovnej činnosti

 • Návrh nápravných opatrení

 

PRÍNOSY

 • Zníženie zaťaženia pracovníkov v nevýrobných oblastiach

 • Zlepšenie pracovných podmienok

 • Zníženie práceneschopnosti pre potenciálne choroby z povolania či úrazy

 • Porovnanie subjektívneho pocitu záťaže pracovníkov s objektívnym zaťažením

 • Preverenie zaťaženia pracovníkov v zmysle platnej legislatívy a ergonomických zásad

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Miesto konania: Vo Vašej spoločnosti alebo v priestoroch CEIT
Trvanie a rozsah riešenia: Prispôsobené na mieru