Vyhľadávanie

Ergonómia produktu

Ak sú pri návrhu produktu uplatnené ergonomické princípy, má to pozitívny dopad nielen na zdravie zamestnancov, ale aj na efektivitu a produktivitu práce. Posúdenie fyzickej záťaže pri práci s hodnoteným produktom, resp. posúdenie záťaže pri práci so strojmi a zariadeniami je neoddeliteľnou súčasťou ergonomického navrhovania.OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • Analýza súčasného stavu, tvorba databázy vstupných údajov

 • Vizualizácia nedostatkov produktu z pohľadu ergonómie

 • Digitálny model produktu a realizácia relevantných hodnotiacich analýz

 • Katalóg ergonomických rizík produktu

 • Návrhy nápravných opatrení

 • Vyčíslenie miery vplyvu nápravných opatrení 

 

PRÍNOSY

 • Zlepšenie ergonómie pri používaní produktu

 • Vizualizácia a odporúčania na zlepšenie ergonómie produktu

 • Eliminácia rizík v oblasti podporno-pohybového systému pracovníkov

 • Zlepšenie kvality práce

 • Ergonomické posúdenie ako podklad k technickej dokumentácii

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Miesto konania: Priamo u zákazníka a v priestoroch CEIT

Trvanie a rozsah riešenia: 1-2 mesiace (závislé od rozsahu zadania)