Vyhľadávanie

Detailné projektovanie pracovísk

Na efektívne zhodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov dnes existuje mnoho moderných nástrojov Niektoré z nich nám umožňujú hodnotiť, realizovať zmeny a zisťovať ich dopad v bezpečnom prostredí digitálneho sveta, teda ešte skôr, ako budú zavedené do reálnej prevádzky. Šetrí to čas aj peniaze.

 

OBLASTI SPOLUPRÁCE: 

 • Analýza aktuálneho stavu

 • Preverenie subjektívneho pocitu zaťaženia pracovníkov

 • Hodnotenie mentálnej a senzorickej záťaže pracovníkov

 • Tvorba digitálnych modelov pracoviska a pracovníkov

 • Hodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov a priestorového usporiadania pracoviska v prostredí Digitálneho podniku

 • Preverenie zaťaženia pracovníkov v zmysle platnej legislatívy a ergonomických zásad

 • Návrh nápravných opatrení pre zníženie záťaže pracovníkov
 • Kvantifikácia zníženia zaťaženia pracovníkov po zavedení nápravných opatrení

  

PRÍNOSY

 • Zlepšenie pracovných podmienok na definovaných pracovných pozíciách

 • Preverenie záťaže pracovníkov viacerými hodnotiacimi nástrojmi

 • Zníženie miery dopadov práce na zdravie pracovníkov

 • Možnosť ďalšieho využitia digitálnych modelov pracoviska

 • Získanie katalógu zásad a nápravných opatrení

 • Porovnanie subjektívneho pocitu záťaže pracovníkov s objektívnym hodnotením

 • Verifikácia zníženia záťaže pracovníkov po zavedení nápravných opatrení

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Miesto konania: Priamo u zákazníka a v priestoroch CEIT
Trvanie: Prispôsobené na mieru