Vyhľadávanie

CEIT TABLE

CEIT Table, interaktívny nástroj pre efektívne tímové plánovanie výrobných a logistických systémov. Umožňuje jednoducho pomocou 3D modelov naprojektovať logistický či výrobný koncept a prostredníctvom simulácie vybrať najlepší variant.

CEIT Table možno zaradiť k jedinečným produktom svojho druhu v rámci Slovenskej republiky aj v regióne Strednej Európy. Predstavuje originálny a inovatívny prístup k plánovaniu a projektovaniu výrobných aj logistických systémov. Počas pracovných workshopov môžu členovia projektových tímov pomocou CEIT Table jednoduchým pohybom ruky po obrazovke meniť výrobnú dispozíciu a vďaka interaktivite hneď vidieť dopady ich zmien, keďže systém reálne v čase prekresľuje materiálové toky a prepočítava sledované ukazovatele. Dáva odpoveď na otázku „Čo sa stane, ak...?“.

Systém hľadá najkratšie dráhy materiálových tokov a generuje tak efektívny logistický koncept. Systém je objektovo orientovaný, kde objektom možno prideliť určité typy vlastností (fyzikálne/nefyzikálne), a na základe väzieb a postavenia v priestore vyhodnotiť správanie a sledované ukazovatele (produkcia, spotreba, kapacitná potreba manipulačných zariadení, generovanie obslužných zón atď.). Zabraňuje to prípadným kolíziám, ktoré sa v 2D prostredí nemusia prejaviť.


CEIT Table zároveň umožňuje virtuálne prehliadky navrhnutých výrobných a logistických konceptov.

ceit-table-vr-3.3.0.jpg

PRÍNOSY

 • Rýchlejšie a efektívnejšie projektovanie nových a redizajn existujúcich výrobných a logistických systémov.
 • Okamžité vyhodnotenie požadovaných parametrov.
 • Rýchla analýza viacerých variantov s minimálnymi nákladmi.
 • Priebežné ukladanie, editovanie a odstraňovanie variantov.
 • Rozhodovanie už v procese prípravy.
 • Zohľadnenie fyzických vlastností objektov, platných legislatívnych požiadaviek a reálnych podmienok.
 • Možnosť importu excelovských a výkresových dát (XLS, DGN/DWG, FBX).
 • Eliminácia rizika prípadných kolízií.
 • Široké spektrum vyhodnocovaných parametrov (napr. dĺžka zásobovacích frekvencií, dĺžka zásobovacieho cyklu, sumárna dĺžka dráh materiálového toku, prepravné časy, počet logistických cyklov za časový interval, výpočet kapacitnej potreby manipulačných prostriedkov, výpočet prepravného výkonu atď.).
 • Tímovo orientované riešenie.
 • Projektovanie v 3D prostredí (lepšia predstavivosť).
 • Možnosť virtuálnej prehliadky naprojektovanej scény.
 • Možnosť exportu navrhnutej scény.
 • Úspora času a financií.
 • Smart riešenie zodpovedajúce aktuálnym priemyselným trendom a konceptu Priemysel 4.0.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Radovan Furmann 

radovan.furmann@ceitgroup.eu