Vyhľadávanie

Aplikácia CERAA

Je vaše pracovisko z hľadiska ergonómie rizikové alebo nie? Rýchlu analýzu zrealizujete s využitím mobilnej aplikácie CERAA. Slúži na hodnotenie priestorových podmienok pracoviska a pracovných polôh pracovníka, pre hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami a komplexné zhodnotenie ergonómie na pracoviskách so zobrazovacou jednotkou.

CERAA PONÚKA

  • okamžitú informáciu o rizikách z pohľadu ergonómie
  • hodnotenie priestorových podmienok na pracovisku a pracovných polôh pracovníka
  • komplexné hodnotenie manipulácie s bremenom na základe pohlavia, pracovnej polohy veku a podmienok pre prácu
  • hodnotenie na reálnom pracovisku
  • reporty doplnené o základné údaje a vizualizáciu bremien
  • možnosť okamžitého riešenia nápravných opatrení a preverenie zníženia rizika priamo v aplikácii
  • reporty .pdf, .xls na interné úložisko a mailom
  • možnosť samohodnotenia administratívnych pracovníkov (pre rýchle a efektívne výsledky)
  • plnohodnotný nástroj druhej úrovne
  • 77 zásad ergonómie z technických noriem.
ceraa-01.jpg