CEIT už od roku 2006 realizuje komplexné projekty digitalizácie výrobných procesov. V oblasti vývoja a využívania nástrojov digitálneho podniku dnes patrí nielen k slovenskej, ale aj európskej špičke.

 

Digitálny podnik, to je súbor moderných technológií, vďaka ktorým možno získať digitálne modely všetkých prvkov podniku, či už sú to dielce, výrobky, technológie, výrobné procesy, ľudia či systémy riadenia.

Ide teda o komplexný digitálny obraz reálneho podniku, ktorý umožňuje vykonávať zmeny a vidieť ich dopad skôr, než budú zrealizované. Takéto experimenty by boli v skutočnom prostredí veľmi drahé, nebezpečné, ba až nemožné.

Nástroje digitálneho podniku sa najčastejšie využívajú pri navrhovaní nových výrobných systémov, pri projektovaní a optimalizovaní rozloženia výrobných a logistických systémov či detailnom návrhu pracovísk.

Digitálny podnik je základom pre pokrokové výrobné systémy v duchu Industry 4.0. Práve digitalizácia umožňuje podnikom pripraviť sa na revolučné zmeny vo výrobe, ktoré sa dejú práve teraz...

 

Sme špecialisti na tieto oblasti:

 

Brožúra Digitálny podnik

 

Prečítajte si

Radovan Furmann: Mnohí chcú „byť Industry 4.0“. Bez základných krokov to však nejde