Jednou z najznámejších inovácií z dielne CEIT sú inteligentné mobilné roboty, ktoré sa v priemyselných halách starajú o spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú automatickú logistiku. Nejde len o presun materiálu z jedného bodu do druhého podľa preddefinovanej dráhy, ale o komplexný systém zložený z ťahačov, prekladacích staníc či dynamických dopravníkov, ktorý privezie materiál na potrebné miesto presne včas, pričom ho dokáže samostatne naložiť aj vyložiť. Spracováva dáta z výroby, flexibilne na ne reaguje a dokáže sa samostatne rozhodovať. Toto CEIT riešenie pre smart internú logistiku je možné efektívne využiť v každom odvetví priemyslu. V najväčšom rozsahu je dnes implementované napríklad v známych automobilkách ale aj v dodávateľských spoločnostiach automobilového priemyslu.

 

Systém ako celok zvyšuje automatizáciu a produktivitu logistiky a súčasne znižuje logistické náklady.

 

Automatický logistický systém

 

Formy navigácie

 • RFID značky - AGV sleduje magnetickú pásku umiestnenú na podlahe, pričom na základe RFID (Radio Frequency Identification) tagov dokáže meniť svoju rýchlosť, zastaviť a komunikovať s nadradenými systémami, ktorými je možné riadiť zložité situácie či križovatky.
 • laserový skener - Navigácia využívajúca laserový skener navigovaný sústavou referenčných reflexných bodov. V tomto prípade sú z podlahy vylúčené všetky prvky, dráha i tagy sú reprezentované virtuálne a k zmenám dochádza v softvérovom prostredí Map editor.

 

Hlavné prínosy CEIT logistického riešenia

 • Úplná automatizácia a optimalizácia logistických procesov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Úspora nákladov
 • Nepretržitá prevádzka 24/7 bez obmedzení
 • Kvalita a stabilita logistického procesu
 • Kontinuita toku materiálu
 • Flexibilné prispôsobenie logistiky aktuálnej situácii „just in time“
 • Rozhodovanie postavené na faktoch a konfigurácia systému v reálnom čase
 • Online digitalizácia pohybu logistických zariadení
 • Online riadenie logistického toku
 • Zber a neustále vyhodnocovanie dát ako východisko pre ďalšie zefektívňovanie a optimalizáciu
 • Komplexný obraz o aktuálnom stave logistiky
 • Identifikácia úzkych logistických miest
 • Rýchly prístup ku komplexným a relevantným informáciám
 • Redukcia nákladov na chybovosť a neefektivitu
 • Zvýšenie produktivity v logistike a výrobe