Vyhľadávanie

Manažment

CEIT tvorí silný tím odborníkov, ktorí nikdy nie sú spokojní so status quo, ale neustále sa snažia veci zlepšovať. Vďaka tomu je CEIT „továrňou“ nových nápadov, inovácií, vízií. Na čele spoločnosti stoja skúsení manažéri, ktorí sa plne stotožňujú so známym výrokom o tom, že úlohou skutočného lídra nie je riadiť, ale ukázať cestu...

Ing. Andrea Chudá
Ing. Andrea ChudáCEO

Ing. Andrea Chudá vyštudovala komerčné inžinierstvo na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti s riadením obchodných a marketingových aktivít v retailovej i korporátnej oblasti, aj vo finančných inštitúciách nielen na Slovensku, ale tiež v Rusku, Rumunsku a Číne. Jej podnikateľské myslenie a kompetencie potvrdzujú aj viaceré vlastné úspešné projekty v oblasti on-line biznisu, konzultácií či cestovného ruchu. V spoločnosti CEIT zastáva post generálnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva.

Ing. Boris Duľa
Ing. Boris DuľaCSO

Študoval riadenie a automatizáciu na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Desať rokov pôsobil v európskom vývojovom centre spoločnosti Whirlpool v Nemecku. Od roku 2014 viedol v spoločnosti CEIT tím špecialistov zameraný na konštrukčné inžinierstvo, 3D skenovanie, aditívnu výrobu a rapid prototyping. V januári 2016 sa stal členom predstavenstva spoločnosti CEIT. V decembri toho istého roka bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, v ktorej pôsobil do septembra 2020. V súčasnosti ako člen predstavenstva zastáva post Chief Sales Officer (CSO).

Ing. Peter Mačuš, PhD.
Ing. Peter Mačuš, PhD.CTO

Už počas študijných rokov na Žilinskej univerzite v Žiline pôsobil ako výskumný pracovník na rôznych projektoch orientovaných na 3D digitalizáciu a konštrukciu strojov a zariadení. V spoločnosti CEIT pôsobí od roku 2009, bol vedúcim oddelenia výskumu a vývoja a neskôr viedol tím zameraný na technické inovácie, najmä mobilné robotické systémy pre intralogistiku. V súčasnosti ako člen predstavenstva zastáva post technického riaditeľa.

Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Ing. Andrej Štefánik, PhD.CPO

Študoval na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Je odborníkom na digitálny podnik, pokrokové priemyselné inžinierstvo a inovácie pre smart fabriky budúcnosti. So spoločnosťou CEIT je spätý od jej samotného vzniku, pričom pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. Ako člen Predstavenstva CEIT, a.s. je zároveň Chief Project Officer.

Ing. Martin Markovič
Ing. Martin MarkovičCFO
Absolvoval štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (Katedra účtovníctva a audítorstva). Má dlhoročné skúsenosti z oblasti financií, ekonomiky, účtovníctva, daní a kontrolingu, pričom pôsobil na riadiacich pozíciách v silných nadnárodných spoločnostiach. Na post finančného riaditeľa CEIT nastúpil v roku 2018. V júni 2020 bol menovaný členom predstavenstva spoločnosti CEIT, a.s.