Vyhľadávanie

Kariéra

CEIT, to je kvalifikovaný tím, ktorý dnes tvorí viac ako dvesto odborníkov. Zaoberajú sa technickými a procesnými inováciami, priemyselnou automatizáciou, technológiami digitálneho podniku, konštrukčným aj materiálovým inžinierstvom. Spolu vytvárajú silnú skupinu, ktorá je lídrom v priemyselných inováciách. Pridajte sa! Pracujte v stabilnej, expandujúcej spoločnosti s vlastným systémom benefitov.

Pracovné ponuky

Našu aktuálnu ponuku pracovných miest nájdete na stránke Profesia.sk

 

 

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa článku 13 pre uchádzačov o zamestnanie

Formulár na uplatňovanie práv dotknutej osoby