Vyhľadávanie

Hodnoty a ciele

CEIT ponúka priemyselným partnerom zvyšovanie ich výkonnosti prostredníctvom inovácií výrobkov, technológií, procesov, systémov a služieb. Podporuje inovačný rozvoj a podnikavosť tvorbou a využívaním nových znalostí.

Staviame na týchto hodnotách:

Kreativita a inovácie

Dôvera

Tímová práca

Vedomostná ekonomika

Zodpovednosť

Kvalita života

hodnoty_a_ciele.jpg

Naše ciele

  • výskum a vývoj v oblasti inteligentných systémov,
  • výskum a vývoj v oblasti technológií digitálneho podniku,
  • výskum a vývoj technických systémov,
  • návrh pokrokových riešení výrobných systémov,
  • výskum a návrh logistických riešení,
  • motivácia firiem pre rast investícií do vedy, výskumu a vývoja,
  • transfer vedomostného potenciálu univerzít do priemyslu,
  • udržanie mladých, vzdelaných ľudí v regióne strednej Európy,
  • rast zamestnanosti, kvality života a prosperity.