Vyhľadávanie

CEIT riešenia pre boj s COVID-19

Celý svet aktuálne bojuje s nebezpečným koronavírusom. Nateraz sú našimi najúčinnejšími zbraňami proti COVID-19 dodržiavanie preventívnych opatrení, prísna hygiena a ochranné pomôcky.
CEIT tiež pripravil viacero smart riešení, ktoré môžu pomôcť zamedziť šíreniu nákazy.

CEIT systém na bezkontaktné meranie teploty

CEIT systém na meranie teploty (CEIT Gate Temperature Monitoring) je automatizovaný bezkontaktný spôsob merania telesnej teploty ľudí na vstupných miestach do objektov ako sú klientske centrá, úrady, banky a všetky oblasti priemyslu a služieb. Systém meria teplotu na princípe pasívneho infračerveného snímača (PIR), ktorý nevyžaruje IR svetlo, ale len sníma a meria okolité IR pole, a preto je úplne bezpečný na účely merania teploty ľudského tela.

Technický list

Ukážka webovej aplikácie

 

Kontakt: obchod@ceitgroup.eu

Zdieľajte túto informáciu

Ochranný štít na tvár

Ľahký ochranný štít na tvár, ktorý vytvára prvotnú bariéru pred pomaly letiacimi časticami a súčasne chráni dýchacie ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím drobných prachových častíc. Ochranný štít umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov, ochranného rúška a nebráni pohybu hlavy.

Technický list

Kontakt: obchod@ceitgroup.eu

Zdieľajte túto informáciu

ochranny stit CEIT

CEIT UVC Box

ceit-uvc-box.jpg

CEIT UVC Box je šikovný pomocník určený na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu predmetov. Zariadenie využíva certifikované germicídne žiarenie, ktoré ničí vírusy, baktérie či plesne. Výborné uplatnenie nájde v malých aj veľkých prevádzkach, v servisných strediskách, na recepciách, v jedálňach, v priemyselných halách a kdekoľvek, kde ľudia pri práci používajú rozličné nástroje a predmety. Obzvlášť sa hodí najmä tam, kde s rovnakými nástrojmi manipulujú viacerí užívatelia. Vďaka zariadeniu CEIT UVC Box sa výrazne eliminuje prípadný prenos mikroorganizmov a škodlivých baktérií z povrchu predmetov.

Technický list

Kontakt: obchod@ceitgroup.eu

Zdieľajte túto informáciu

RTLS & signalizačný systém

Artboard1_5.png

Lokalizačný systém RTLS (z angl. Real-Time Location System) je určený na identifikáciu, monitorovanie a navigáciu vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch v reálnom čase. Poskytuje základnú informáciu o pozícii sledovaných objektov, a to prostredníctvom tzv. tagov umiestnených na objektoch. V prípade personálnych tagov je ich súčasťou aj núdzové tlačidlo, ktoré upozorní personál na prípadný problém. Toto riešenie je v čase epidémie veľmi užitočné najmä v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach, karanténnych zariadeniach, prípadne v domovoch sociálnych služieb, kde je dôležité mať aktuálny prehľad o pohybe a pozícii infikovaných osôb v reálnom čase. Pacienti tiež môžu v prípade potreby využiť núdzové tlačidlo, ktoré okamžite privolá pomoc.

Technický list

Kontakt: obchod@ceitgroup.eu

Zdieľajte túto informáciu

alert_system.png

Monitorovanie pozície zamestnancov

Lokalizačný systém Sewio pomáha organizáciám a firmám v reálnom čase chrániť členov svojho tímu zvýšením ich bezpečnosti, skracovaním času potrebného na zhromažďovanie či záchranu a tiež efektívnejším zosúlaďovaním pracovného času resp. pracovných zmien.

 

 

Kontakt: obchod@ceitgroup.eu

Zdieľajte túto informáciu

pozicia zamestnancov

CEIT Distance tag

social distance_CEIT

Systém založený na technológii BLE (Bluetooth Low Energy) je určený na monitorovanie vzdialenosti medzi pracovníkmi, napríklad v priemyselných halách a závodoch. Každý pracovník má svoje prednastavené identifikačné zariadenie, tzv. personálny BLE Tag, ktorý zaznamenáva blízke tagy (a teda ich nositeľov) v okruhu dvoch metrov. Po ukončení pracovnej zmeny je na úložisku k dispozícii zoznam osôb, s ktorými sa ten-ktorý zamestnanec počas dňa stretol. V hale pritom môže byť viac prijímacích kotiev, ktoré prenášajú údaje v reálnom čase. V prípade, ak by sa v závode resp. v priemyselnej hale vyskytla nákaza, je možné veľmi rýchlo a presne identifikovať okruh potenciálne ohrozených osôb.

Kontakt: obchod@ceitgroup.eu

Zdieľajte túto informáciu

social_distancing.png

Dezinfekčná brána

Dezinfekčná brána zabezpečuje jednoduchú a účinnú dezinfekciu osôb, ale aj iných objektov, napríklad nákupných košíkov, strojov a podobne. Výhodou je jednoduchá obsluha. V bráne je zabudovaný senzor, ktorý po nasnímaní objektu automaticky aktivuje trysky s jemnou dezinfekčnou hmlou. Zásobník zariadenia je kompatibilný s akoukoľvek dezinfekciou vhodnou na ruky.
Prototyp tejto dezinfekčnej brány navrhla spoločnosť NOTUS – POWERSONIC v spolupráci s podnikateľsko – inovačným centrom INOVATO za výrobnej podpory skupiny ŠVEC GROUP.

Technický list

Kontakt: obchod@ceitgroup.eu

Zdieľajte túto informáciu

dez_brana_1.png