Vyhľadávanie

case_study.png

Montážna linka

PRÍSTROJOVÉHO PANELU NA BÁZE AGV

„Partnerstvo so spoločnosťou CEIT nám umožnilo navrhnúť a postaviť montážnu linku prístrojových panelov založenú na AGV, ktorá je na rozdiel od tradičných riešení výrazne flexibilnejšia a efektívnejšia. Umožnilo nám to tiež priame pripojenie k finálnej montážnej linke v jednom bezproblémovom procese.“

David Brindley, Material Planning & Logistics, JLR Slovakia

//ZÁKAZNÍK: Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.

//PRIEMYSEL: Automobilový výrobný závod

//MIESTO IMPLEMENTÁCIE: Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Nitra, Slovensko

Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre je najmodernejším závodom na výrobu automobilov, postaveným v rokoch 2016 až 2018. Závod v súčasnosti vyrába dva luxusné modely: Land Rover Discovery a Land Rover Defender.

skoda_logo_ceit
montáž
EFEKTÍVNEJŠIA, FLEXIBILNEJŠIA A ŠKÁLOVATEĽNEJŠIA
cs_jaguar_ceit

SÚVISLOSTI

Montážna linka je jednou z hlavných a najzaujímavejších aplikácií automatizovaného riadeného ťahača AGV. AGV sa stáva samotnou montážnou linkou. Ide o použitie AGV namiesto typických fyzických štruktúr, akými sú podlahová reťaz, pohyblivá podložka, dopravníky či mostové žeriavy, čiže vedenia, ktoré si na inštaláciu vyžadujú výrazné stavebné práce.

AGV nesú vstupné nedokončené komponenty, ktoré sa vyrábajú či montujú na výrobných linkách, kde ich operátori krok za krokom upravujú, pridávajú a kompletizujú, pričom sa zvyšuje pridaná hodnota pôvodného produktu na produkt finálny.

POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA

Zákazník požadoval flexibilnú, škálovateľnú montážnu linku prístrojovej dosky a linku, ktorú je možné integrovať do ďalších logistických tokov, ako je napríklad dodávka na montážnu linku. Linka rovnako musela vyhovovať požiadavke byť jednoducho a rýchlo premiestniteľná v prípade potreby a zároveň spĺňať vysoké ergonomické a bezpečnostné štandardy.

RIEŠENIE

Jediným možným riešením, ktoré mohlo splniť všetky požiadavky zákazníka, bolo vyrobiť celú linku na báze AGV.

// FLEXIBILITA: Linka na báze AGV môže vytvárať veľmi veľa odbočiek, externých staníc, staníc na kontrolu kvality a staníc na prispôsobenie produktu.

// ŠKÁLOVATEĽNOSŤ: Dodatočnú kapacitu je možné veľmi jednoducho zvýšiť pomocou linky založenej na AGV, pretože si vyžaduje iba pridanie ďalších staníc a ďalších AGV. Nie sú potrebné žiadne stavebné práce ani konštrukcie.

// INTEGRÁCIA DO LOGISTICKÉHO TOKU: Linka AGV je pripojená cez medzipamäť priamo k finálnej montážnej linke. Po zostavení prístrojovej dosky sa presúva do nárazníkovej zóny. Panely sa potom postupne privádzajú na konečnú montážnu linku, kde sa inštalujú do vozidiel.

// ERGONÓMIA A BEZPEČNOSŤ: Na ťahačoch AGV sú umiestnené špeciálne stoly vybavené rotačným nástrojom, ktoré umožňujú operátorom ľahko zmeniť polohu prístrojovej dosky a zefektívniť proces montáže.

VÝSLEDOK

Montážna linka na prístrojové panely na báze AGV umožňuje, aby bol montážny proces výrazne efektívnejší, flexibilnejší a škálovateľnejší na rozdiel od linky, ktorá by bola založená na tradičných fyzických štruktúrach.

fts_ceit_skoda
fts_ceit_skoda
VÝHODY

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

ŠKÁLOVATEĽNOSŤ

INTEGRÁCIA DO LOGISTICKÉHO TOKU

ZVÝŠENIE ERGONÓMIE A BEZPEČNOSTI

//27 ŤAHAČOV AGV

//55 KOLESOVÝCH STOLOV S UPÍNACÍMI PRVKAMI

//500 M CELKOVEJ DĹŽKY TRATE

//11 PRACOVNÝCH STANÍC

//1 BUFFER S PRIAMYM PRIPOJENÍM NA HLAVNÚ MONTÁŽNU LINKU