Vyhľadávanie

case_study.png

Návrh a optimalizácia

SKLADOVÝCH PRIESTOROV S PRIHLIADNUTÍM
NA ROZRASTAJÚCU SA VÝROBU

„Naše existujúce skladové priestory už neboli postačujúce pre vzrastajúci objem výroby a s potrebou ich rozšírenia zároveň vznikla interná požiadavka na inováciu logistických procesov. Vďaka spolupráci so spoločnosťou CEIT sa nám podarilo v plánovaní dosiahnuť žiadaný cieľ a novonavrhnuté priestory a logistické procesy ponúkajú maximálne využitie možností.”

PETER PACIGA, VÝROBNÝ RIADITEĽ, BALIARNE OBCHODU

//ZÁKAZNÍK: BALIARNE OBCHODU, A.S. POPRAD

//OBLASŤ PÔSOBENIA: Potravinársky priemysel

//ZAMERANIE: Výroba a spracovanie kávy a čaju

//MIESTO REALIZÁCIE: Výrobný závod Poprad, Slovensko

logo baliarne

Spoločnosť Baliarne obchodu, a.s. Poprad je dnes najväčším výrobcom a spracovateľom kávy a čaju na slovenskom trhu a zamestnáva okolo 270 zamestnancov v dvoch výrobných závodoch. Ročná produkcia predstavuje 2 500 ton kávy a 600 ton čaju.

NOVÉ SKLADOVÉ PRIESTORY V SÚLADE S PLÁNOVANÝM ROZŠÍRENÍM VÝROBY

cs_baliarne_obchodu_ceit

NEDOSTATOČNÉ SKLADOVÉ
PRIESTORY

Vedenie spoločnosti plánuje v budúcnosti investovať do rozširovania výroby a zlepšenia skladovacích priestorov. Existujúce skladové priestory sú už kapacitne nepostačujúce, a preto sa spoločnosť rozhodla pre realizáciu prístavby skladu.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť nové skladové priestory výrobného závodu v Poprade s dôrazom na udržanie a plánovaný rozvoj podniku v nasledujúcich rokoch. Zároveň bolo potrebné inovovať logistické procesy v nadväznosti na nové usporiadanie výroby a rozloženie skladov pre hotové výrobky a kávu.

Firma požadovala maximálne využitie objemu prístavby pre skladové miesta. Zároveň potrebovala dodržať systém fungovania FIFO s maximálnym využitím objemu určeného skladovacieho priestoru.

ANALÝZA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE

V pilotnej fáze projektu bola vykonaná analýza výkresovej dokumentácie areálu závodu a identifikovanie obmedzujúcich parametrov pre umiestnenie budovy nového skladu. Po zadefinovaní a odsúhlasení priestorových požiadaviek bola pripravená výkresová dokumentácia pre účely projektovania nových vstupno-výstupných skladových priestorov.

VYKONANÉ KROKY

//Analýza produktového portfólia s ohľadom na históriu objemov predaja hotovej produkcie, potreby uskladnenia vstupnej suroviny, predpokladaného nárastu objemu predaja, či vzhľadom ku vybraným charakteristikám skladovaného sortimentu.

//Zadefinovanie vhodnej skladovacej technológie pre jednotlivé skupiny hotovej produkcie, výber vhodnej manipulačnej techniky pre obsluhu skladovacieho systému a pracovných zón a následné spracovanie CAD konceptu nových skladových priestorov.

//Návrh umiestnenia nových skladových priestorov v rámci celkového plánu výrobného závodu Baliarní obchodu, a. s. Poprad s ohľadom na existujúce priestory a infraštruktúru v areáli, materiálové toky, či možnosti budúceho navýšenia výrobných a skladových kapacít.

//Návrh cestnej infraštruktúry pre nákladnú dopravu vzhľadom na umiestnenie skladu a overenie priepustnosti areálu s využitím dynamickej simulácie.

//3D digitalizácia výrobných priestorov a pracovísk s využitím CAD riešení, ktoré budú zásobované z nových skladových priestorov.

//3D vizualizácia celkového plánu závodu, skladových a výrobných priestorov s využitím technológie virtuálnej reality a renderovaných obrázkov a videa.

cs_baliarne_obchodu_2
cs_baliarne_obchodu_3
3D digitalizácia nového skladu a výroby

//KAPACITA STATICKÝCH REGÁLOVÝCH SYSTÉMOV 1 600 PALETOMIEST

//KAPACITA SKLADOVACIEHO SYSTÉMU RADIOSHUTTLE 704 PALETOMIEST

//CELKOVÁ PLOCHA SKLADU 2 400 M2

//TRVANIE PROJEKTU 60 DNÍ