Na konferencii SMART INDUSTRY 2019 sa stretlo takmer dvesto nadšencov inovácií

Takmer dvesto domácich a zahraničných hostí sa stretlo v stredu 2. októbra 2019 v Žiline, na ďalšom ročníku CEIT & Trend konferencie Smart Industry 2019. Bohatý odborný program bol plný úspešných príbehov firiem, ktoré vykročili na cestu k digitálnej budúcnosti. Odzneli zaujímavé prezentácie na tému automatizácie a robotizácie, hovorilo sa o dôležitosti zberu dát a ich následnom spracovaní, ale tiež o tom, ako nový spotrebiteľský trend – customizácia – zmenil za krátky čas celý priemysel. Dvadsiatka rečníkov vo svojich vystúpeniach podčiarkla hlavnú tému tohtoročného podujatia, a síce, že "Inovovať znamená prežiť". 

Fotografie z podujatia nájdete na Facebook profile CEIT priamo tu

Rukavica CERAA Glove je oficiálne pokrstená!

Inovatívny nástroj pre ergonómiu CERAA Glove je už oficiálne pokrstený! Stalo sa tak počas vedeckej konferencie Aplikovaná ergonómia, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17.-18. septembra 2019 v Prahe.

Vďaka špeciálnej rukavici CERAA Glove (Ceit ERgonomics Analysis Application Glove) plnej senzorov je možné jednoducho merať a vyhodnocovať akčné sily rúk v technických úchopoch. Zariadenie využíva Bluetooth technológiu, pomocou ktorej komunikuje s tabletom a s nainštalovanou používateľskou aplikáciou. Rukavica je unikátna spojením vlastného hardvéru, softvéru a metodiky vyhodnocovania, a teda ponúka komplexné riešenie od merania, identifikácie rizík, vyhodnotenia rizík, cez identifikáciu parametrov, ktoré riziká spôsobujú. Celé meranie a analýzu s následným generovaním reportov v rôznych formátoch je možné vykonať v priebehu niekoľkých minút.

CERAA Glove sa hodí všade tam, kde si dávajú záležať na zdravých pracoviskách - vo výrobe, na montáži, v logistike, údržbe či administratíve. Užívateľmi môžu byť ergonómovia, bezpečnostní technici, verejní zdravotníci, priemyselní inžinieri, procesní inžinieri, pracovníci z univerzitného prostredia, pracovníci z oblasti výskumu, konštruktéri, ale i športoví lekári, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci a pod.

CEIT, a.s. divízia Digitálny podnik vyvíjala toto riešenie v spolupráci s Katedrou priemyselného inžinierstva a Katedrou teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline, so spoločnosťou KRASPLAST AMG, s.r.o. a s odbornou podporou Slovenskej ergonomickej spoločnosti.

Jedinečná rukavica má už teraz veľa spokojných užívateľov a veríme, že budú pribúdať ďalší.

Usporiadali sme workshop o hluku na pracoviskách

Ako efektívne analyzovať hluk? Ako eliminovať hlučnosť? Unáhlené rozhodnutia častokrát nie sú tie najlepšie...

Vo štvrtok 12. septembra 2019 sme v priestoroch CEIT usporiadali workshop o tom, ako merať a znižovať hluk na pracoviskách. Naši špecialisti na túto tému pripravili mnoho ukážok a prípadových štúdií.

Účastníci sa dozvedeli napríklad aj to, ako analyzovať hluk a správne identifikovať jeho zdroje a smery šírenia, ako možno znižovať hlučnosť a tiež, ako sa vyhnúť drahým a nefunkčným pokusom o elimináciu hluku. Kompenzácie za sťaženú prácu spôsobené hlukom a s tým spojené ďalšie výdavky sú súčasťou nákladov mnohých firiem. So zvýšeným hlukom sú tiež spojené zdravotné a sociálne dopady na zamestnancov výrobných spoločností. Snaha o elimináciu hluku na pracoviskách je preto viac než opodstatnená.

Ak ste sa workshopu nezúčastnili, ale zaujíma Vás táto téma, klliknite sem.

meranie hluku

Mobilné aplikácie pre ergonómiu predstavíme na vedeckej konferencii v Prahe

Viac praxe ako teórie avizujú organizátori konferencie Aplikovaná ergonómia, ktorá sa uskutoční 17. a 18. septembra 2019 v Prahe. Program je naplnený panelovými diskusiami odborníkov, zaujímavými workshopmi a konkrétnymi ukážkami. Organizátormi konferencie je Česká ergonomická společnost, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Slovenská ergonomická spoločnosť a CEIT n.o.

Spoločnosť CEIT je hrdým hlavným partnerom podujatia. Účastníkom v rámci workshopov predstavíme svoje moderné aplikácie pre ergonómiu - medzi nimi aj jedinečnú rukavicu CERAA Glove, ktorá slúži na meranie akčných síl ruky v technických úchopoch. Vďaka tomuto zariadeniu možno rýchlo identifikovať riziká a zlepšovať pracovné podmienky. Ide o 4. modul známej aplikácie CERAA. Počas podujatia sa zároveň uskutoční aj slávnostný krst CERAA Glove.

Otvárame prvú sériu QRM INSTITUTE BRONZE ® kurzov

Je vaša výroba orientovaná skôr projektovo? Máte pestrý sortiment produktov, no vyrábate ich v nízkych objemoch? Stretávate sa s nepravidelnými a nepredvídateľnými objednávkami zo strany zákazníkov? Chcete, aby bol aj Váš podnik „štíhly“, ale Lean Vám už nepomáha? Zamyslite sa nad zmenou stratégie riadenia firmy.

Pozývame Vás na prvý QRM INSTITUTE BRONZE ® COURSE, kde Vám ako jediní na Slovensku predstavíme prínosy metódy QRM (Quick Response Manufacturing) pre Váš podnik.

Naučíte sa, ako vo Vašej firme nastaviť stratégiu, ktorá skráti priebežnú dobu výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery), a to všetko v prostredí vysokej variability produktov.

Absolvovaním QRM INSTITUTE BRONZE ® COURSE získate medzinárodne uznávaný certifikát s celoživotnou platnosťou.

Kliknite pre viac informácií a prihlasovací formulár