Previous Next

Úspešný tretí ročník konferencie Lean manažment

Aká je budúcnosť lean nástrojov? Nevytláčajú ich prvky nastupujúceho Priemyslu 4.0, ktoré do popredia posúvajú digitalizáciu?

Tieto i mnohé ďalšie otázky rezonovali na úspešnom treťom ročníku CEIT & Trend konferencie Lean manažment. Vo štvrtok 15. februára 2018 sa na nej v Košiciach zišlo približne 160 hostí z rôznych kútov Slovenska, čo potvrdzuje, že lean je stále IN - aj v INdustry 4.0.

Lean je stále in... Bude aj v industry 4.0?

Aká je budúcnosť lean nástrojov? Sú ešte účinným „prostriedkom“ pri optimalizovaní procesov a tvorbe vnútropodnikových produkčných konceptov? Nevytláčajú ich prvky nastupujúceho Priemyslu 4.0, ktoré do popredia posúvajú digitalizáciu? Aké výsledky prinášajú lean nástroje v podporných procesoch a v nevýrobných odvetviach? Tieto a ďalšie otázky zodpovie konferencia Lean manažment 2018. Už tretí ročník tohto výnimočného podujatia opäť vytvorí široký priestor na výmenu názorov expertov a manažérov z významných výrobných podnikov i ďalších firiem. Konferencia Lean manažment 2018 sa uskutoční 15. februára 2018 v Košiciach. Viac informácií na https://konferencie.etrend.sk.

Berieme ergonómiu vážne – zážitková konferencia Ergonómia 2017

Má v našich podnikoch ľudské zdravie v pracovnom procese skutočne najvyššiu prioritu? Ako riešia ergonómiu priemyselné podniky na Slovensku a v Čechách? V čom spočívajú riziká fyzickej ale aj psychickej záťaže? Ako ovplyvní Industry 4.0 uplatnenie ergonómie v praxi?

Konferencia Ergonómia 2017 prinesie odpovede na tieto, i mnohé ďalšie aktuálne otázky. Slovenskí a českí odborníci sa stretnú v dňoch 29. – 30. novembra 2017 v Ostrave – Dolných Vítkoviciach, v hale GONG. Hlavnými organizátormi konferencie Ergonómia 2017 sú Slovenská ergonomická spoločnosť a Česká ergonomická spoločnosť v spolupráci s partnermi, medzi ktorých patrí aj CEIT.

Previous Next

Poznáme víťazov Národnej ceny produktivity

Výrobca kovových konštrukcií sedacích systémov automobilov a výrobca výťahových komponentov. Dve priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku sú čerstvými držiteľmi ocenenia Národná cena produktivity za rok 2016. Oceňovanie sa uskutočnilo počas slávnostného večera jubilejného ročníka CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, v stredu 11. októbra v Žiline.

Súťaž o Národnú cenu produktivity sa za posledné roky stala neoddeliteľnou súčasťou konferencie, každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR ako jednu z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Súťaž má dve kategórie. V kategórii Malý a stredný podnik si tento rok cenu odniesla spoločnosť Wittur s.r.o. so sídlom v Krupine. Z výrobno-montážneho závodu vychádzajú dôležité výťahové komponenty, rámy kabín a protizávažia, bezpečnostné systémy či dverové mechanizmy výťahov, pričom celá produkcia závodu je určená na export. Wittur je popredným dodávateľom výťahových komponentov pre najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu. Firma sa rýchlo rozvíja, neustále hľadá možnosti optimalizácie výrobných procesov a podniká aktivity smerujúce k rastu produktivity, ktoré sa reálne odrážajú v dosahovaných ekonomických ukazovateľoch.

Národnú cenu produktivity v kategórii Veľký podnik získala spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., ktorá v Prešove vyrába kovové konštrukcie sedacích systémov automobilov. Závod na východe Slovenska tento rok oslavuje desať rokov. Pracuje tu približne tisíc zamestnancov, ktorí sa v rámci korporácie zapísali ako kompetentný a angažovaný tím odhodlaný čeliť aj tým najväčším výzvam v podobe náročných projektov, určených pre producentov svetových automobilových značiek. Rast produktivity závodu, riadenie spoločnosti v duchu Industry 4.0, dôraz na technologický rozvoj a zároveň na rozvoj ľudí rozhodli o víťazstve v súťaži o Národnú cenu produktivity za rok 2016.

Národná cena produktivity je jednou z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, organizátorom súťaže je technologická spoločnosť CEIT. Zámerom súťaže je podporiť rast produktivity priemyselných organizácií v Slovenskej republike. Udeľovanie ocenení je súčasťou CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. októbra 2017 v Žiline. Zišlo sa na nej viac ako dvesto domácich a zahraničných hostí. Záštitu nad konferenciou prevzal prezident SR Andrej Kiska a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

CEIT získal strategického partnera

Zástupcovia spoločnosti CEIT podpisom zmluvy dňa 19. septembra získali strategického partnera, spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá investíciou do slovenskej technologickej firmy rozširuje svoje pôsobenie. Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Realizuje náročné projekty v oblasti informačných technológií pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu.

„Spoločnosť CEIT je modernou firmou, ktorá svojou inovatívnosťou, ale predovšetkým svojimi riešeniami a produktmi v oblasti robotiky a umelej inteligencie, obohatí skupinu Asseco o nové trendy a kompetencie, ktoré by sme radi spoločne posunuli do medzinárodného priestoru. Verím, že tento veľký potenciál, ktorý vytvoríme spojením našich spoločností, nás v oblasti výskumu a vývoja výrazne posunie ďalej,“ povedal pri príležitosti podpisu zmluvy Jozef Klein, CEO spoločnosti Asseco Central Europe, ktorá pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku.

CEIT ponúka najmodernejšie a vysokokvalitné riešenia pre priemysel a služby. Skupina rýchlo rastúcich firiem, ktoré CEIT reprezentuje, úspešne dokázala uplatniť svoje inovatívne produkty najmä v automobilovom priemysle. „Uzavretím strategického partnerstva so spoločnosťou Asseco Central Europe si CEIT otvoril priestor pre širšie uplatnenie svojho inovačného potenciálu na medzinárodnej úrovni s cieľom rýchlejšieho rastu na zahraničných trhoch. Spojením kompetencií Asseco Central Europe a CEIT vzniká priestor na synergiu nových riešení a špičkových inovácií pre priemysel v duchu Industry 4.0,“ uviedol Branislav Mičieta, predseda dozornej rady CEIT.