Pripravujeme jedinečnú konferenciu Smart Industry

Nové, prelomové technológie naštartovali premenu dnešných priemyselných podnikov. Výrobu aj logistiku vnímame z novej perspektívy, dívame sa na ňu pohľadom budúcnosti. Ak chcú podniky na trhu uspieť, musia byť „smart“. Využívať smart technológie a procesy a prepájať ich tak, aby sa reálne, digitálne a virtuálne prostredie spojili do jedného uceleného sveta. Ich priesečník je východiskom pre správne rozhodnutia. Podniky ich musia prijímať prakticky nepretržite, ak chcú napredovať a vyrábať efektívne. Lebo najmä o to ide!

Technologická spoločnosť CEIT a týždenník TREND pripravili nový formát konferencie s názvom Smart Industry. Nadväzuje na témy úspešných podujatí Digitálny podnik a Národné fórum produktivity a spojí ich do jedného celku. Predstaví nielen moderné technológie pre smart výrobu a logistiku, ale prinesie odpovede na otázky, ako využiť smart riešenia, šikovne ich aplikovať a riadiť celé výrobné systémy. Stretneme sa túto jeseň, 16. a 17. októbra 2018 v Žiline.

Registrácia už prebieha, svoje miesto na konferencii si môžete zarezervovať tu.

Víťazstvo v Automotive Logistics Awards!

Spoločnosť CEIT, člen skupiny Asseco Central Europe, uspela v európskej súťaži Automotive Logistics Awards! S komplexným riešením pre internú logistiku priemyselných závodov sme zvíťazili v kategórii automatizovanej manipulácie s materiálom (Packaging & materials handling automation). Súťažilo sa v 14 kategóriách. Výsledky súťaže vyhlásili počas slávnostného galavečera v utorok 12. júna v nemeckom Bonne, v predvečer konferencie Automotive Logistics Europe 2018.

CEIT ako špecialista na automatizáciu internej logistiky bodoval so svojím smart logistickým systémom, ktorý implementoval v najväčšom automobilovom závode na Slovensku spoločnosti Volkswagen Slovakia. Tá patrí medzi priemyselných inovačných lídrov.

Systém využíva CEIT inteligentné mobilné roboty, ktoré prevážajú potrebný materiál k linkám a dokážu ho samostatne naložiť aj vyložiť presne včas a na správnom mieste. Flexibilne pritom reagujú na aktuálnu situáciu vo výrobe. Zároveň zhromažďujú obrovské množstvo dát o priebehu logistických procesov. Dáta sú online monitorované a vyhodnocované, tvoria akoby virtuálne zrkadlo reálnej logistiky v priemyselnej hale. V ňom možno presun materiálu riadiť, analyzovať, kvalitne zhodnotiť a ďalej optimalizovať.

Porota ocenila, že projekt úspešne prepojil automatické logistické vozíky (AGV), digitálne dvojča aj rozšírenú realitu. Uviedli, že inovatívne riešenie ponúka veľký potenciál pre optimalizácie rôzneho druhu, ako aj preveriteľné zlepšenia pre zákazníka - v tomto prípade spoločnosť Volkswagen Slovakia.

Prvenstvo v súťaži európskeho významu nás veľmi teší, je opäť ďalším dôkazom, že aj slovenské inovácie môžu uspieť v silnej medzinárodnej konkurencii,“ povedal CEO spoločnosti CEIT Boris Duľa.

Uspeli sme v súťaži Inovatívny čin roka 2017

CEIT uspel v súťaži Inovatívny čin roka 2017, ktorú vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR, aby upriamilo pozornosť širokej verejnosti na najväčšie slovenské inovácie. CEIT získal druhé miesto v kategórii Inovácia služby za náš komplexný prístup ku konceptu Priemysel 4.0 známy pod názvom CEIT Smart Factory. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre spoločnosť CEIT reprezentoval CEO Boris Duľa.

CEIT Smart Factory predstavuje komplexné riešenie pre Inteligentný podnik budúcnosti. Je symbiózou digitálneho, reálneho a virtuálneho podniku. Zahŕňa digitalizáciu a plánovanie výrobného či logistického konceptu v 3D prostredí, overenie s podporou dynamickej simulácie, virtuálny tréning a implementáciu navrhnutých riešení v podnikovom prostredí – od nasadenia komplexných automatických logistických systémov až po dodanie na mieru navrhnutých výrobných liniek. Prevádzka týchto riešení je autonómna, dokážu sa samo-optimalizovať, komunikovať s riadiacim systémom v podniku a reagovať na zmeny požiadaviek výroby v reálnom čase. Automatický zber dát, monitorovanie a analytika prinášajú faktografický obraz vlastného podnikového prostredia. S podporou analytických nástrojov predstavujú základ pre ďalšiu optimalizáciu. Ide o jedinečný CEIT prístup ku konceptu Priemysel 4.0.

Spoločnosť CEIT už v minulosti uspela v tejto súťaži. Virtuálny trenažér sa stal Inovatívnym činom roka 2015 v kategórii Inovácia služby.

CEIT medzi finalistami Automotive Logistics Awards

Finalisti súťaže Automotive Logistics Awards Europe 2018 sú známi, CEIT je medzi nimi! Do súťaže sme sa zapojili s našimi riešeniami pre inteligentnú internú logistiku, ktoré sme nominovali v dvoch kategóriách. V oboch sa prebojovali do finále. Definitívnych víťazov vyhlásia 12. júna 2018 počas slávnostného galavečera v nemeckom Bonne.

Previous Next

CEIT na 10. ekonomickom fóre vo Varšave

​Hlavní predstavitelia európskeho digitálneho priemyslu a zástupcovia spoločností, ktoré sú lídrami v oblasti priemyselnej transformácie, sa stretli na 10. ekonomickom fóre TIME, ktoré sa konalo 5. a 6. marca 2018 vo Varšave. S prezentáciou k téme Industry 4.0 vystúpil aj CEO skupiny CEIT Boris Duľa.