Opäť sa môžete tešiť na konferenciu o smart priemysle

Automatizácia, robotizácia a digitalizácia prinášajú rukolapné výhody i výsledky. Technologický pokrok nemožno prehliadať, ale naopak, treba ho čo najlepšie využiť. Peniaze sú stále relatívne lacné a to dáva šancu investovať a pripraviť sa na horšie časy, ktoré určite prídu. Kto dnes zaváha, riskuje, že stratí nielen svoju pozíciu, ale o pár rokov aj šancu svoju digitálnu transformáciu uskutočniť.

Zoznámte sa s najdôležitejšími trendmi, ktoré ovplyvňujú vývoj priemyslu. Aj tento rok sa môžete tešiť na jedinečnú CEIT & Trend konferenciu SMART INDUSTRY. Už túto jeseň v Žiline! Príďte sa inšpirovať skúsenosťami firiem, ktoré na Slovensku i v okolitých krajinách udávajú tón digitalizácii. Dozviete sa, na čo sa sústrediť pri modernizácii svojej výroby a ako ju zvládnuť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. 

Pozrite sa, aká bola konferencia Smart Industry 2018.  

PETER MAČUŠ: Je to jednoduché. „Inovovať“ znamená v priemysle „prežiť“

Pred viac ako desiatimi rokmi bol pri zrode bezobslužných robotických ťahačov, ktoré sa na dlhé obdobie stali akousi vlajkovou loďou technických inovácií spoločnosti CEIT a dotiahli ju medzi dôležitých slovenských hráčov na poli modernizácie priemyselných závodov. Peter Mačuš, technický riaditeľ CEIT vysvetľuje, že žlté vozíky na automatizovaný prevoz materiálu sú dnes už len jednou zo súčastí mobilného robotického systému, ktorý sa postupne stal komplexným smart logistickým riešením. Takáto logistika zase predstavuje dôležitú časť celého smart závodu. CEIT ako správny partner pre priemyselné inovácie buduje vlastnú koncepciu inteligentných tovární. Stavia pritom na silných základoch, keďže okrem spomínaných technických inovácií a automatizácie je tiež priekopníkom v nástrojoch digitálneho podniku a lídrom v optimalizáciách rôzneho druhu. Ako takýto smart podnik v ponímaní CEIT vyzerá? Prečo je vlastne dôležité, aby sa priemyselný závod stal smart závodom? Prečo by mal stále inovovať a reagovať na technologický pokrok? Podľa Petra Mačuša je odpoveď veľmi jednoduchá. Ako hovorí, inovácie sú totiž v silnej konkurencii nevyhnutnou podmienkou „prežitia“.

 

D4S 9027Ak by sa tento rozhovor konal pred rokom, určite by sme začínali otázkou týkajúcou sa Industry 4.0. Dnes však akoby tento pojem ustupoval, alebo akoby stratil svoj cveng. Niektorí ho dokonca označovali viac za módnu vlnu ako skutočnú priemyselnú revolúciu. Súhlasíte? „Vyšlo z módy“ nasadzovať Industry 4.0?

Povedal by som, že pojem Industry 4.0, či v slovenskej verzii Priemysel 4.0, zarezonoval tak masívne, až sme ním do určitej miery možno presýtení. Veľa sa o ňom diskutovalo, mnohí chceli „byť Industry 4.0“ či ako ste spomenuli „nasadzovať“ Industry 4.0, neraz možno bez toho, aby bolo úplne zrejmé, o čo presne ide. My v CEIT-e sme tento pojem nikdy nevnímali ako nejaký odznak, ktorý možno získať, alebo ako cieľovú stanicu, do ktorej sa možno dostať, ak závod splní presne stanovené podmienky. Máte automatizovanú logistiku? Zbierate dáta? V poriadku, hotovo, už ste Industry 4.0. Takto to podľa nás nefunguje. Dá sa vykročiť cestou Industry 4.0. To znamená, neustále reagovať na technologický pokrok. Siahať po inováciách. Zavádzať stále nové a nové technológie a postupy. Je totiž nespochybniteľné, že prudký technologický vývoj radikálne zmenil a stále mení tvár priemyslu. Uspieť môžu iba tí, ktorí tento vývoj neignorujú, ale práve naopak, promptne naň reagujú a živo sa oň zaujímajú. Vedia, že je to nevyhnutné, ak chcú dosahovať čoraz vyššiu produktivitu a výkonnosť, napredovať, rozvíjať sa a obstáť v silnejúcej konkurencii. Priemyselné podniky musia siahať po nástrojoch digitálneho podniku, automatizácii či umelej inteligencii. V CEIT-e tieto témy rozvíjame už niekoľko rokov. Takže sa len potvrdilo, že riešenia, ktoré priemyselným podnikom prinášame, sú skutočne pokrokové a občas možno predbiehajú dobu. To je koniec koncov našou úlohou. Ako správny inovačný partner musíme byť najmenej o krok vpred.

Dá sa teda povedať, že vlna intenzívnych debát o Industry 4.0 podčiarkla význam nových technológií?

Presne tak. Nech už to nazveme akokoľvek, do popredia sa dostal práve spomínaný technologický pokrok a nevyhnutnosť reagovať naň. Dnes nikto nepochybuje, že je to kľúčové pri snahách o zvyšovanie produktivity. Lebo o to vždy ide. Byť produktívni a efektívni. Priemyselné podniky myslia pragmaticky. Sotva by zavádzali nové technológie len preto, že je to „in“. V prvom rade sa pýtajú: čo nám to prinesie, čo získame? Potrebujú jasné odpovede na tieto otázky.

Preto CEIT prišiel s vlastnou koncepciou inteligentných tovární?

Ako som spomínal, chceme byť spoľahlivým inovačným partnerom pre priemysel. Keď aj u nás na Slovensku začali silnieť debaty o priemyselnej revolúcii či o Industry 4.0, priniesli so sebou zároveň veľa otáznikov a nejasností. Mnohí sa pýtali. Čo máme robiť? Ako postupovať? Bolo našou úlohou ponúknuť odpoveď. Pretože to boli témy, v ktorých sme doma, či už išlo o digitálny podnik, robotizáciu, automatizáciu, procesné inovácie, virtuálnu a rozšírenú realitu, pokročilý zber a spracovanie dát. 

factory komplet

Vychádzajúc z myšlienok jedného zo zakladateľov CEIT, uznávaného odborníka a vizionára, profesora Milana Gregora, náš koncept inteligentných tovární je spojením troch svetov: digitálneho, reálneho a virtuálneho. Naň nadväzuje aj komplexné riešenie Factory Twin, ktoré má pomôcť postupne, systematicky budovať moderné podnikové prostredie práve v duchu Industry 4.0. Factory Twin, čo je vlastne synonymum pre inteligentný podnik budúcnosti, predstavuje v našom ponímaní komplexný cyklus, počnúc digitalizáciou cez samotnú implementáciu, až po autonómne riadenie a samooptimalizáciu. 

Pre každú z týchto fáz má CEIT súbor konkrétnych riešení. Ak ste spomenuli, že priemyselné závody sa na ne vždy dívajú predovšetkým optikou pragmatickosti, čo im môže Factory Twin v tejto súvislosti priniesť?

V prvom rade je treba povedať, že ku každému priemyselnému podniku je treba pristúpiť individuálne, v závislosti od druhu a objemu výroby, od úrovne automatizácie či miery štandardizácie procesov, od množstva iných faktorov, mohol by som ich menovať desiatky.
Factory Twin je nadstavbou digitálneho podniku. Ak sa pristavíme už len pri tomto pojme, pre priemyselné závody znamenajú nástroje digitálneho podniku obrovské prínosy. Vďaka súboru moderných technológií (napr. 3D skenovanie, digitalizácia) totiž možno získať digitálne modely všetkých prvkov podniku, či už sú to dielce, výrobky, technológie, výrobné procesy, ľudia či systémy riadenia. Ak má podnik svoj digitálny model, dajú sa akékoľvek zmeny plánovať jednoduchšie a rýchlejšie a hlavne efektívnejšie. Dynamická simulácia a 3D vizualizačné nástroje potom pomáhajú doladiť všetky detaily. Ako príklad uvediem interaktívny CEIT Table, ktorý je výborným pomocníkom pri vytváraní nových výrobných či logistických konceptov. Na dotykovom paneli stačí zmeniť dispozíciu a systém hneď vyhodnocuje plusy a mínusy. Prínos? Opäť úspora času a financií. S nástrojmi digitálneho podniku má skúsenosti mnoho priemyselných závodov (nielen) na Slovensku, ich význam už asi netreba ďalej osobitne zdôrazňovať. My sme však išli ďalej a tento digitálny svet, digitálny model reálneho podniku, sme v produkte Factory Twin rozšírili o virtuálne prostredie. Vytvárajú ho dáta získavané zo všadeprítomných senzorov v reálnom podniku, vďaka ktorým vzniká faktografický obraz reálneho prostredia, dôležitý pre ďalšiu optimalizáciu.

Pred otázkou ako pracovať so získavanými dátami, dnes zrejme stojí mnoho priemyselných podnikov...

Pridaná hodnota týchto dát je obrovská. Ich zber, monitorovanie a vizualizácia je skutočne len prvým krokom, na ktorý nadväzuje analýza faktov a štatistík. Ak pokročíme smerom k reakcii v reálnom čase, to už hovoríme o autonómnom riadení. Nasledovať bude schopnosť predikcie, teda automatického predchádzania problémom. Nasadením umelej inteligencie sa dostávame do fázy samooptimalizácie, samoorganizácie a rekonfigurability, čo je podľa nás témou najbližších rokov.

Čo v tomto smere CEIT chystá?

Pri rozvíjaní konceptu Factory Twin nadviazal CEIT úspešnú spoluprácu so spoločnosťou Sewio, a to konkrétne v oblasti lokalizačných systémov RTLS (z angl. Real Time Location System). Môžem prezradiť, že CEIT už teraz pripravuje špecifické sofistikované senzorické systémy na zber dát z takých častí výrobného systému, kde to dnes ešte nie je možné. Je to však nevyhnutný predpoklad autonómneho riadenia.

Spomenuli sme digitálny svet aj virtuálny svet. Ich spoločným priesečníkom je svet reálny, skutočný. V ňom, aj napriek technologickému pokroku, ešte stále dôležitú úlohu zohrávajú ľudia. Počíta Factory Twin aj s nimi?

Samozrejme. Je však jasné, a nepoviem žiadnu novinku, že priemysel potrebuje ľudí pripravených na prácu s pokrokovými technológiami, ľudí pripravených a najmä ochotných zvládnuť meniace sa priemyselné prostredie. Už samotná príprava môže prebiehať moderným, inovatívnym spôsobom, s využitím virtuálnej alebo rozšírenej reality. K tomu môže slúžiť napríklad virtuálny trenažér, umožňujúci rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov originálnou zážitkovou formou.

Factory Twin je komplexným a veľmi obsiahlym konceptom. Môžete už uviesť konkrétny príklad jeho nasadenia v praxi?

Súhlasím, ide o komplexné a veľmi sofistikované riešenie, postavené na čiastkových fázach, z ktorých každá je dôležitá. Factoy Twin je reakciou nielen na doterajší, ale aj očakávaný technologický vývoj a je jedinečným prístupom „made in Slovakia“. Pri rozvíjaní tohto konceptu máme opäť na zreteli nielen aktuálne trendy, ale pozeráme sa aj do budúcnosti. Čo sa týka reálnej priemyselnej praxe, asi najlepším príkladom je verzia Factory Twin pre rekonfigurovateľnú logistiku. Náš smart logistický systém implementovaný v najväčšom automobilovom závode na Slovensku koniec koncov nedávno získal aj prestížne európske ocenenie Automotive Logistics Awards, na čo sme veľmi hrdí. Je to pre nás zároveň výzva naďalej pokračovať v rozvíjaní vlastného prístupu k revolučnej transformácii dnešnej výroby.

 

Vyšlo v ProIN 2/2018. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.

Video: Prvý ročník CEIT & Trend konferencie Smart Industry

Viac ako dvadsať rečníkov, pätnásť prezentácií, približne dvesto hostí, tri zaujímavé workshopy a nespočetne veľa cenných a inšpiratívnych informácií. Taký bol úvodný prvý ročník novej CEIT & Trend konferencie Smart Industry, ktorá sa konala v hoteli Holiday Inn v Žiline 16. a 17. októbra 2018. Priniesla pohľad na priemysel „smart“ optikou a predstavila konkrétne riešenia pre Smart Industry. Okrem odborného programu boli pre účastníkov pripravené aj zaujímavé exkurzie do závodov KIA Motors Slovakia a Continental Matador Rubber

Stretneme sa počas Noci výskumníkov?

V posledný septembrový piatok sa aj tento rok bude na Slovensku konať Európska noc výskumníkov. Uskutoční sa v piatich slovenských mestách, v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a v Žiline. Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 28. septembra 2018 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, výstavy, workshopy, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. Ide už o 12. ročník podujatia.

Vlani sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 tisíc žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 155 tisíc návštevníkov.

Zaujímavý program si pre malých i veľkých výskumníkov pripravil aj CEIT. Budeme súčasťou podujatia v žilinskom Auparku.

Pripravujeme jedinečnú konferenciu Smart Industry

Nové, prelomové technológie naštartovali premenu dnešných priemyselných podnikov. Výrobu aj logistiku vnímame z novej perspektívy, dívame sa na ňu pohľadom budúcnosti. Ak chcú podniky na trhu uspieť, musia byť „smart“. Využívať smart technológie a procesy a prepájať ich tak, aby sa reálne, digitálne a virtuálne prostredie spojili do jedného uceleného sveta. Ich priesečník je východiskom pre správne rozhodnutia. Podniky ich musia prijímať prakticky nepretržite, ak chcú napredovať a vyrábať efektívne. Lebo najmä o to ide!

Technologická spoločnosť CEIT a týždenník TREND pripravili nový formát konferencie s názvom Smart Industry. Nadväzuje na témy úspešných podujatí Digitálny podnik a Národné fórum produktivity a spojí ich do jedného celku. Predstaví nielen moderné technológie pre smart výrobu a logistiku, ale prinesie odpovede na otázky, ako využiť smart riešenia, šikovne ich aplikovať a riadiť celé výrobné systémy. Stretneme sa túto jeseň, 16. a 17. októbra 2018 v Žiline.

Registrácia už prebieha, svoje miesto na konferencii si môžete zarezervovať tu.