CEIT má na svojom konte ďalší úžitkový vzor

K úžitkovým vzorom spoločnosti CEIT pribudol na prelome rokov ďalší. Tentokrát súvisí s našimi riešeniami pre modernú ergonómiu, keďže sa vzťahuje na spôsob merania a vyhodnocovania akčných síl v technických úchopoch ruky prostredníctvom meracích senzorov. Práve na tomto technickom riešení je založená naša špeciálna rukavica známa pod označením CERAA Glove, ktorá si nachádza čoraz viac spokojných užívateľov (nielen) z radov priemyselných podnikov. Vďaka rukavici je možné jednoducho snímať a vyhodnocovať sily vyvíjané prstami a rukou. Grafický výstup z merania je pritom synchronizovaný s videom pracovných činností a poskytuje informácie o prekročených limitných silách v tom-ktorom úchope.

Ide o jedinečné riešenie vzhľadom na počet senzorov a spôsob vyhodnocovania získavaných údajov. Vývoj tohto riešenia trval približne dva roky a podpísali sa pod neho špecialisti CEIT, Elektrotechnickej fakulty a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Späť na Aktuality