Na konferencii SMART INDUSTRY 2019 sa stretlo takmer dvesto nadšencov inovácií

Takmer dvesto domácich a zahraničných hostí sa stretlo v stredu 2. októbra 2019 v Žiline, na ďalšom ročníku CEIT & Trend konferencie Smart Industry 2019. Bohatý odborný program bol plný úspešných príbehov firiem, ktoré vykročili na cestu k digitálnej budúcnosti. Odzneli zaujímavé prezentácie na tému automatizácie a robotizácie, hovorilo sa o dôležitosti zberu dát a ich následnom spracovaní, ale tiež o tom, ako nový spotrebiteľský trend – customizácia – zmenil za krátky čas celý priemysel. Dvadsiatka rečníkov vo svojich vystúpeniach podčiarkla hlavnú tému tohtoročného podujatia, a síce, že "Inovovať znamená prežiť". 

Fotografie z podujatia nájdete na Facebook profile CEIT priamo tu

Späť na Aktuality