Rukavica CERAA Glove je oficiálne pokrstená!

Inovatívny nástroj pre ergonómiu CERAA Glove je už oficiálne pokrstený! Stalo sa tak počas vedeckej konferencie Aplikovaná ergonómia, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17.-18. septembra 2019 v Prahe.

Vďaka špeciálnej rukavici CERAA Glove (Ceit ERgonomics Analysis Application Glove) plnej senzorov je možné jednoducho merať a vyhodnocovať akčné sily rúk v technických úchopoch. Zariadenie využíva Bluetooth technológiu, pomocou ktorej komunikuje s tabletom a s nainštalovanou používateľskou aplikáciou. Rukavica je unikátna spojením vlastného hardvéru, softvéru a metodiky vyhodnocovania, a teda ponúka komplexné riešenie od merania, identifikácie rizík, vyhodnotenia rizík, cez identifikáciu parametrov, ktoré riziká spôsobujú. Celé meranie a analýzu s následným generovaním reportov v rôznych formátoch je možné vykonať v priebehu niekoľkých minút.

CERAA Glove sa hodí všade tam, kde si dávajú záležať na zdravých pracoviskách - vo výrobe, na montáži, v logistike, údržbe či administratíve. Užívateľmi môžu byť ergonómovia, bezpečnostní technici, verejní zdravotníci, priemyselní inžinieri, procesní inžinieri, pracovníci z univerzitného prostredia, pracovníci z oblasti výskumu, konštruktéri, ale i športoví lekári, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci a pod.

CEIT, a.s. divízia Digitálny podnik vyvíjala toto riešenie v spolupráci s Katedrou priemyselného inžinierstva a Katedrou teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline, so spoločnosťou KRASPLAST AMG, s.r.o. a s odbornou podporou Slovenskej ergonomickej spoločnosti.

Jedinečná rukavica má už teraz veľa spokojných užívateľov a veríme, že budú pribúdať ďalší.

Späť na Aktuality