Usporiadali sme workshop o hluku na pracoviskách

Ako efektívne analyzovať hluk? Ako eliminovať hlučnosť? Unáhlené rozhodnutia častokrát nie sú tie najlepšie...

Vo štvrtok 12. septembra 2019 sme v priestoroch CEIT usporiadali workshop o tom, ako merať a znižovať hluk na pracoviskách. Naši špecialisti na túto tému pripravili mnoho ukážok a prípadových štúdií.

Účastníci sa dozvedeli napríklad aj to, ako analyzovať hluk a správne identifikovať jeho zdroje a smery šírenia, ako možno znižovať hlučnosť a tiež, ako sa vyhnúť drahým a nefunkčným pokusom o elimináciu hluku. Kompenzácie za sťaženú prácu spôsobené hlukom a s tým spojené ďalšie výdavky sú súčasťou nákladov mnohých firiem. So zvýšeným hlukom sú tiež spojené zdravotné a sociálne dopady na zamestnancov výrobných spoločností. Snaha o elimináciu hluku na pracoviskách je preto viac než opodstatnená.

Ak ste sa workshopu nezúčastnili, ale zaujíma Vás táto téma, klliknite sem.

meranie hluku

Späť na Aktuality