Uspeli sme v súťaži Inovatívny čin roka 2017

CEIT uspel v súťaži Inovatívny čin roka 2017, ktorú vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR, aby upriamilo pozornosť širokej verejnosti na najväčšie slovenské inovácie. CEIT získal druhé miesto v kategórii Inovácia služby za náš komplexný prístup ku konceptu Priemysel 4.0 známy pod názvom CEIT Smart Factory. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre spoločnosť CEIT reprezentoval CEO Boris Duľa.

CEIT Smart Factory predstavuje komplexné riešenie pre Inteligentný podnik budúcnosti. Je symbiózou digitálneho, reálneho a virtuálneho podniku. Zahŕňa digitalizáciu a plánovanie výrobného či logistického konceptu v 3D prostredí, overenie s podporou dynamickej simulácie, virtuálny tréning a implementáciu navrhnutých riešení v podnikovom prostredí – od nasadenia komplexných automatických logistických systémov až po dodanie na mieru navrhnutých výrobných liniek. Prevádzka týchto riešení je autonómna, dokážu sa samo-optimalizovať, komunikovať s riadiacim systémom v podniku a reagovať na zmeny požiadaviek výroby v reálnom čase. Automatický zber dát, monitorovanie a analytika prinášajú faktografický obraz vlastného podnikového prostredia. S podporou analytických nástrojov predstavujú základ pre ďalšiu optimalizáciu. Ide o jedinečný CEIT prístup ku konceptu Priemysel 4.0.

Spoločnosť CEIT už v minulosti uspela v tejto súťaži. Virtuálny trenažér sa stal Inovatívnym činom roka 2015 v kategórii Inovácia služby.

Späť na Aktuality