Berieme ergonómiu vážne – zážitková konferencia Ergonómia 2017

Má v našich podnikoch ľudské zdravie v pracovnom procese skutočne najvyššiu prioritu? Ako riešia ergonómiu priemyselné podniky na Slovensku a v Čechách? V čom spočívajú riziká fyzickej ale aj psychickej záťaže? Ako ovplyvní Industry 4.0 uplatnenie ergonómie v praxi?

Konferencia Ergonómia 2017 prinesie odpovede na tieto, i mnohé ďalšie aktuálne otázky. Slovenskí a českí odborníci sa stretnú v dňoch 29. – 30. novembra 2017 v Ostrave – Dolných Vítkoviciach, v hale GONG. Hlavnými organizátormi konferencie Ergonómia 2017 sú Slovenská ergonomická spoločnosť a Česká ergonomická spoločnosť v spolupráci s partnermi, medzi ktorých patrí aj CEIT.

Späť na Aktuality